Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 4

2007.gada 25.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja


B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktors


A.Zabašta

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs


J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās
vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


I.Gailīte

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone


Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzama
licence darbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm"

VSS-89____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Nacionālo bruņoto spēku personālam"

VSS-90____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un
maksu par konsulārajiem pakalpojumiem ārvalstu valūtā un latos"

VSS-93____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos
Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-100____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"

VSS-101____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada
7.marta noteikumos Nr.85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-102____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība""

VSS-103____________________________________

(I.Gailīte, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(139.saraksts)"

VSS-96____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(140.saraksts)"

VSS-97____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(141.saraksts)"

VSS-98____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības
"Biķernieku kompleksā sporta bāze" akciju nodošanu privatizācijai (142.saraksts)"

VSS-99____________________________________

(I.Gailīte, M.Gruškevics, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā,
Maskavas ielā 255, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-104____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības
dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""

VSS-105____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem"

VSS-106____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"

VSS-94____________________________________

(I.Gailīte, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi""

VSS-95____________________________________

(I.Gailīte, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

VSS-109____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos
Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu""

VSS-110____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos
Nr.481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""

VSS-111____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par Daugavas stadiona rekonstrukcijas īstenošanu"

VSS-112____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma
vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

VSS-113____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Universitāte sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
22.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā
Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

VSS-114____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Universitāte sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
23.§
Likumprojekts "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-115____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums""

VSS-116____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalas pilsētā,
Konkordijas ielā 66, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-92____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtība un to noteikšanas kritēriji"

VSS-107____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātā nodarbināšanas
uzņēmuma līguma saturu un noslēgšanas kārtību"

VSS-108____________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, I.Liepa, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos
Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi""

VSS-117____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība""

VSS-118____________________________________

(I.Gailīte, R.Muciņš, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 26.janvārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.marta noteikumos
Nr.242 "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums""

VSS-119____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos
Nr.101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums""

VSS-120____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos
Nr.819 "Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi""

VSS-121____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sertificējamo personu
kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu"

VSS-122____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
34.§
Noteikumu projekts "Augļu koku un ogulāju pavairošanas
materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

VSS-123____________________________________

(I.Gailīte, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-124____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"

VSS-125____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Ciltsdarba likumā"

VSS-126____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu
un dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanas valsts nodevu"

VSS-127____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
39.§
Noteikumu projekts "Prasības klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanai"

VSS-128____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Grupa" un dzīvnieku aizsardzības biedrība "Dzīvnieku SOS" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība"

VSS-129____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 14.septembra rīkojuma
Nr.700 "Par Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbildīgajām iestādēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-130____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 14.septembra rīkojuma
Nr.701 "Par atbildīgo institūciju noteikšanu Eiropas zivsaimniecības fonda vadības nodrošināšanai"
atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-131____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmantojamas un
izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt"

VSS-91____________________________________

(I.Gailīte, E.Rinkēvičs, M.Gruškevics, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

44.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Gulbenes rajona Gulbenes novada izveidošanu"

VSS-1418____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 12.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 22.§).
 
45.§
Noteikumu projekts "Sertificēšanas kārtība zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai"

VSS-994____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 13.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 30.§).
 
46.§
Noteikumu projekts "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un
iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

VSS-981____________________________________

(R.Muciņš, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 13.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 34.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 1.februārim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

47.§

Rīkojuma projekts "Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas koncesiju un koncesijas resursiem"

VSS-720
TA-3407 ____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas š.g. 24.janvāra vēstulē Nr.MV-N/335 minēto, rīkojuma projektu turpmākai izskatīšanai nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas
veidlapas aizpildīšanas, uzglabāšanas un nodošanas kārtību"

VSS-1453
TA-12 ____________________________________

(V.Kašs, I.Pētersone, J.Jenzis, G.Puķītis, A.Straume, B.Pētersone, K.Gerhards, I.Krūmane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju saskaņot ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju noteikumu projekta spēkā stāšanās laiku;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
49.§
Noteikumu projekts "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas,
uzglabāšanas un izmantošanas kārtība"

VSS-1202
TA-3602 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Zalpētere, I.Gailīte, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai sagatavot un līdz š.g. 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā", lai tiktu ievērots Konvencijā par bērna tiesībām noteiktais;
2.3. noteikumu projektu, precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvais jautājums

50.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-145 ____________________________________

(S.Zvidriņa, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību