Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 6

2007.gada 8.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja


O.Magone

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja
B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ārvalstu bruņotos spēkus
uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādnēs"

VSS-198____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Krīzes vadības padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-199____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Oskara Kalpaka
Rudbāržu pamatskolas Varoņu zāles renovācijai"

VSS-200____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā
Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-214____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Satversmes aizsardzības biroja, Nacionālās radio un televīzijas padomes un Tulkošanas un terminoloģijas centra viedokli par rīkojuma projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada
25.oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem
aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm"

VSS-206____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Bērna drošības prasības, kuras
jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās"

VSS-207____________________________________

(E.Ektermane, I.Zalpētere, I.Gaugers, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstā ietverto informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 9.februārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-208____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Salaspils novada domei slēgt
pakalpojuma līgumu par uzbūvējamo mājokļu apsaimniekošanu"

VSS-201____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna projekts 2007.gadam

VSS-202____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (146.saraksts)"

VSS-203____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (147.saraksts)"

VSS-204____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada
26.jūlija rīkojumā Nr.336 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalā""

VSS-205____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, Andreja Pumpura ielā 105B,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-215____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.oktobra rīkojumā
Nr.691 "Par nekustamā īpašuma "Valku kūts" Talsu rajona Valdgales pagastā
saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-216____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Eksporta ielā 6, pārdošanu"

VSS-217____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
2.aprīļa rīkojumā Nr.197 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Eksporta ielā 6""

VSS-218____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju projekta "Tehniskās palīdzības fonds
2006.-2011.gadam" finansēšanai"

VSS-219____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas
izveidoto Finanšu instrumentu komiteju un Latvijas Republikas Finanšu
ministriju projekta "Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam" finansēšanai"

VSS-220____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu žetoniem"

VSS-221____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministriju, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

VSS-212____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība"

VSS-213____________________________________

(E.Ektermane, K.Gerhards, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
7.decembra rīkojumā Nr.944 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

VSS-209____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums"

VSS-210____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts kultūrkapitāla fonda ekspertu komisiju
locekļu un komisiju darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu atlīdzības noteikšanas kārtību"

VSS-194____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
8.marta noteikumos Nr.128 "Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums""

VSS-195____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-196____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Par konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu"

VSS-197____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Kultūras ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasta, radio, televīzijas un citu
plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā"

VSS-239____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos
Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""

VSS-240____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Ģenerālprokuratūru un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.973 "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""

VSS-241____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-235____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-236____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas "Turība", Latvijas Policijas akadēmijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Būvnieku asociācijas, Autopārvadātāju asociācijas "Latvijas Auto", Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas, Loģistikas un muitas brokeru asociācijas, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Līzinga devēju asociācijas un Latvijas Juristu biedrības viedokli par likumprojektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas
Lielhercogistes valdības līgumu par klasificētās informācijas apmaiņu un
savstarpēju aizsardzību"

VSS-237____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"

VSS-238____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
13.aprīļa noteikumos Nr.286 ''Veselības ministrijas nolikums''"

VSS-232____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumos
Nr.429 "Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku
ārstēšanas kārtība""

VSS-233____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-234____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas
izmantošanas vispārīgā kārtība"

VSS-211____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-222____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-223____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-224____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos
Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-225____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos
Nr.405 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas
un uzraudzības kārtība""

VSS-226____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-227____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas
kārtību par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam"

VSS-228____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas
kārtību par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās"

VSS-229____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un
samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu"

VSS-230____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas
kārtību par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai"

VSS-231____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

49.§

Noteikumu projekts "Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras nolikums"

VSS-1065____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 11.§).
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Būvniecības un enerģētikas valsts aģentūras izveidi"

VSS-1066____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.28 12.§).
 
51.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"

VSS-1191____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 31.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.33 7.§).
 
52.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus
starpniecības sabiedrību komercdarbības noteikumi"

VSS-1236____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 7.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.34 8.§).
 
53.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās
izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izglītojamiem, kuri mācās no
valsts budžeta finansētajās izglītības programmās"

VSS-1041____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 13.§).
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumā
Nr.264 "Par ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts"""

VSS-1051____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.28 14.§).
 
55.§
Koncepcijas projekts "Par vienotā ārkārtējās palīdzības
izsaukumu apstrādes centra ''112'' ieviešanu Latvijā"

VSS-1045____________________________________

(J.Maršāns, E.Ektermane, G.Veismane)
Neatsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.28 17.§).
Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā informāciju par iespējamo koncepcijas projekta iesniegšanas termiņu.
 
56.§
Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko
sakaru tīklu galiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtība"

VSS-579____________________________________

(G.Veismane)
 Neatsaukt 2006.gada 27.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.17 17.§).
Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā informāciju par iespējamo noteikumu projekta iesniegšanas termiņu.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā"

VSS-1067____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 27.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta likumprojektu (prot. Nr.28 26.§).
 

Informatīvais jautājums

58.§

Informācija par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības
struktūrfondu tehniskās palīdzības pieejamību 2007.-2013.gada programmēšanas periodā

____________________________________

(A.Antonovs, L.Straujuma, U.Līkops, I.Liepa, I.Juhansone, G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Eiropas Savienības fondu ieviešanā iesaistītajām institūcijām izvērtēt Finanšu ministrijas sagatavotos dokumentus (sanāksmes dalībniekiem pieejami sēžu dokumentu pārvaldības sistēmā e-portfelis) un līdz š.g. 23.februārim plkst.13.00 iesniegt Finanšu ministrijā viedokli un komentārus par piedāvātajiem modeļiem, norādot to variantu, saskaņā ar kuru būtu īstenojama tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešana 2007.-2013.gada periodā. Operatīvas informācijas aprites nodrošināšanai sagatavoto viedokli līdz iepriekšminētajam termiņam atsūtīt arī uz elektroniskā pasta adresi Iveta.Baltiņa@fm.gov.lv.
3. Finanšu ministrijai sniegt informāciju Valsts sekretāru sanāksmē par saņemtajiem institūciju viedokļiem attiecībā uz Tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanu 2007.-2013.gada periodā.
 
59.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-229 ____________________________________

(G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
60.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-294 ____________________________________

(G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Latvijas Jūras akadēmijā.
 
61.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-295 ____________________________________

(G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.
 
62.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-296 ____________________________________

(G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Saldus Profesionālajā vidusskolā.
 
63.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

SAN-382____________________________________

(G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts kontrolē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:50

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību