Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 7

2007.gada 15.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks N.Popens

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja


O.Magone

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja
B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.15

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Ventspils sporta centra būvniecībai"

VSS-284____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Kuldīgas pilsētas vieglatlētikas manēžas būvniecībai"

VSS-285____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Kaunatas vidusskolas
sporta un atpūtas kompleksa būvniecības pabeigšanai"

VSS-286____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās"

VSS-243____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Darījumu novērtējuma komisiju"

VSS-270____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada
28.marta noteikumos Nr.67 "Noteikumi par Darījumu novērtējuma komisiju""

VSS-271____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada
11.jūlija noteikumos Nr.196 "Darījumu novērtējuma komisijas nolikums""

VSS-272____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (148.saraksts)"

VSS-273____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-274____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā"

VSS-275____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos
Nr.531 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma
sertifikāta apstiprināšanu""

VSS-276____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes sastāvu"

VSS-277____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu
programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2007.gadam"

VSS-278____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja un Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie izdevumi""

VSS-279____________________________________

(E.Ektermane, A.Loskutovs, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
15.§
Instrukcijas projekts "Darba suņu apmācībai nepieciešamo narkotisko vielu saņemšanas kārtība"

VSS-280____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās
personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas"

VSS-281____________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 26.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apturama saimnieciskā darbība speciālās
pārbaudes veikšanai, ja nav nodrošināta ar nodokļiem un nodevām apliekamo
objektu pareiza un pilnīga uzskaite"

VSS-287____________________________________

(E.Ektermane, A.Straume, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zilupē, Meža ielā 9, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-282____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"

VSS-283____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Informatīvā ziņojuma projekts par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas
izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu

VSS-260____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Alberta koledžas nolikums"

VSS-261____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā
Nr.681 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-262____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā
Nr.682 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-263____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tukuma rajona Kandavas
novada Kandavas pagastā, Lejas Mustenē, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-264____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par privātām nodarbinātības aģentūrām"

VSS-242____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Pasākumu plānā problēmu
novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā"

VSS-269____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-268____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"

VSS-265____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Noteikumu projekts "Valsts probācijas dienesta datu bāzē iekļaujamās
informācijas apjoms, tās iekļaušanas un izmantošanas kārtība"

VSS-266____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo
padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus"

VSS-267____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par noteikumu projektu.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

VSS-256____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā
Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības
ministrijas valdījumā""

VSS-257____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī, Varšavas ielā 24, un
Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 11, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-258____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārstniecības iestādes un
ārstniecības personas iegūst tiesības veikt ārstniecības personu apmācību"

VSS-259____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"

VSS-249____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

VSS-250____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-251____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-252____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-253____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Numernes valnis"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-254____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un to izmaksu aprēķināšanu"

VSS-255____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumā
Nr.401 "Par kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanas programmu""

VSS-244____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos
Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles
punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""

VSS-245____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par situāciju veterināro zāļu apritē pēc 2006.gada 1.janvāra"

VSS-246____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas
kārtību par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai"

VSS-247____________________________________

(E.Ektermane, I.Liepa, G.Veismane)
1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
46.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts
un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai"

VSS-248____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

47.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un
Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm,
kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1625____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 16.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.44 3.§).
 
48.§
Noteikumu projekts "Par valsts nekustamo īpašumu - valsts 1.šķiras un
valsts 2.šķiras autoceļu posmu - nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1740____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 7.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.46 29.§).
 
49.§
Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības
aprūpe izmeklēšanas cietumos un brīvības atņemšanas iestādēs"

VSS-1099____________________________________

(I.Nikuļceva, E.Ektermane, G.Veismane)
Neatsaukt 2006.gada 3.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.29 29.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 22.februārim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-1201____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 31.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.33 26.§).
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1808____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2006.gada 21.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.48 33.§).
 

Izskatāmais tiesību akta projekts

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
25.jūnija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem""

VSS-1700
TA-244 ____________________________________

(G.Veismane)
Ņemot vērā Labklājības ministrijas š.g. 14.februāra vēstulē Nr.S-17.1-0201/685 minēto, jautājumu skatīt Valsts sekretāru š.g. 22.februāra sanāksmē.
 

Informatīvais jautājums

53.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-349 ____________________________________

(J.Karlsbergs, G.Veismane)
1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību