Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 14

2007.gada 5.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja


L.Āboliņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja


O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Par Pievienošanās paziņojumu pie Saprašanās memoranda starp
Polijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku Augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto
spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts
atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai Polijas teritorijā"

VSS-513____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-514____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.februāra rīkojumā
Nr.107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm""

VSS-515____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Uzņēmējdarbības konkurētspējas un inovācijas
veicināšanas programmas projekts 2007.-2013.gadam

VSS-516____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, I.Liepa, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju 0,35 ha platībā, privatizējot zemes vienību
Jēkabpils rajona Salas pagastā, Gravāni, Gravānu ielā 1, (zemes kadastra Nr.5686 002 0298)"

VSS-517____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(154.saraksts)"

VSS-518____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 27.novembra rīkojumā
Nr.472 "Par nekustamā īpašuma nodošanu Kultūras ministrijas valdījumā""

VSS-519____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai
(155.saraksts)"

VSS-520____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija rīkojumā
Nr.318 "Par ēku nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā""

VSS-521____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Būvniecības nacionālajā programmā"

VSS-522____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamā mājā "Skaļupes 1", Līgatnes pagastā,
Cēsu rajonā, esošo telpu nodošanu Cēsu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-523____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju
nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-524____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas
iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā"

VSS-535____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Iepirkumu uzraudzības biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības
fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanai"

VSS-536____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par saimnieciskā gada
pārskata sagatavošanas kārtību"

VSS-537____________________________________

(E.Ektermane, M.Gruškevics, S.Zvidriņa, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju (Centrālo statistikas pārvaldi), Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
16.§
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta likums"

VSS-538____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību"

VSS-528____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-534____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"

VSS-512____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-527____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

VSS-529____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
3.janvāra noteikumos Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi""

VSS-530____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauku nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi"

VSS-531____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamās apbūves
nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi"

VSS-532____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Klīvi 2"-2, "Klīvi 2"-5
un "Klīvi 2"-6 Vecumnieku pagastā, Bauskas rajonā, pirkšanu"

VSS-533____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes
kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās
inspekcijas reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu"

VSS-525____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Gruzijas Darba,
veselības un sociālo lietu ministrijas līgumu par sadarbību veselības nozarē un
medicīnas zinātnes jomā"

VSS-526____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-543____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-544____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos
Nr.234 "Noteikumi par īpaši izsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna
saturu un izstrādes kārtību""

VSS-545____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
22.februāra noteikumos Nr.147 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""

VSS-546____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības olu apritei nelielā apjomā"

VSS-539____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Kuldīgas rajona
Rudbāržu pagastā nodošanu Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-540____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos
Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""

VSS-541____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Informatīvā ziņojuma projekts "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas Zivsaimniecības fonda"

VSS-542____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

36.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas izpletņlēcēju
sagatavošanai un desantēšanai un veic izpletņlēcēju desantēšanu"

VSS-1317____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 21.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.36 12.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 19.aprīlim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 10.februāra rīkojuma
Nr.555 "Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts zemes dienesta
turējumā" atcelšanu"

VSS-1323____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 21.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.36 17.§).
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.416 "Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem""

VSS-1329____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 28.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 33.§).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā"

VSS-1311____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 21.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.36 24.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

40.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-457
TA-2143 ____________________________________

(J.Bunkšs, I.Heldorfa, J.Eiduks, R.Vesere, I.Juhansone, A.Ļubļina-Goldmane, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija, Vides ministrija, Nacionālā trīspusējās sadarbības padome un Valsts kancelejas Juridiskais departaments uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Ekonomikas ministrijai likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā vienlaicīgi ar sagatavotajiem grozījumiem Koncepcijā par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.4).
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta komitejas sēdē skatāms vienlaicīgi ar grozījumiem Koncepcijā par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.4).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījums Muzeju likumā"

VSS-47
TA-793 ____________________________________

(J.Garjāns, S.Zvidriņa, L.Āboliņa, D.Bilmanis, U.Līkops, I.Liepa, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. sagatavot tiesību akta projektu par priekšlikumiem par valsts un pašvaldību muzeju apmeklējuma maksas apjoma samazināšanas iespējām pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, norādot to ietekmi uz valsts un pašvaldību muzeju ieņēmumiem;
2.3. sagatavoto tiesību akta projektu un precizēto likumprojekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc tiesību akta projekta un precizētās likumprojekta anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
42.§
Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla
galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība"

VSS-579
TA-463 ____________________________________

(V.Vogoļenoks, I.Heldorfa, A.Kricmanis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Ekonomikas ministrijas izteiktajam priekšlikumam attiecībā uz standartu lietošanu noteikumos;
2.2. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta 2., 3. un 6.punktā minētajam;
2.3. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvais jautājums

43.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-786 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ārlietu ministrijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību