Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.30

2008.gada 31.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

M.Manika

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītājs


V.Krievāns

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietniece


A.Skolmeistere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas prokurors

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre I.Erģe

Ministru prezidenta padomnieks

J.Šmits

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu
Rīgas rajona Ādažu novadā, "20 kv EPL Kadaga - Lilaste""

VSS-1300____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par daļu no neapbūvēta valsts zemesgabala Bauskas rajona
Iecavas novadā, "Medību pils mežs" nodošanu privatizācijai"

VSS-1301____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi
Bauskas rajona Iecavas novadā, "Medību pils mežs""

VSS-1302____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, atsaka vai anulē eksporta un importa
atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai
nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai"

VSS-1303____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku energoauditoriem"

VSS-1304____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu
(33.saraksts)"

VSS-1292____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem,
politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

VSS-1293____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa
atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2009.gadam"

VSS-1294____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos
Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un
atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti
"Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"""

VSS-1295____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos
Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem""

VSS-1296____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Rektoru padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Informatīvais ziņojums par iespēju izmantot maksājumu kartes, iekasējot valsts
budžeta maksājumus un maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
ieviešanas gaitu

VSS-1297____________________________________

(E.Ektermane, A.Matīss, A.Ploriņš, M.Bičevskis, G.Veismane)
Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 2,
Dagdā, Krāslavas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1298____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un seku likvidēšanas jomā"

VSS-1299____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai""

VSS-1313____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, M.Gruškevics, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu
mākslā un kultūrā un valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu sportā"

VSS-1314____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

VSS-1315____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Rektoru padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras
un aprīkojuma uzlabošana""

VSS-1316____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, M.Gruškevics, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas
interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās"

VSS-1290____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos
Nr.22 "Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma,
uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība""

VSS-1291____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Programmas valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam
2008.-2009.gadam projekts

VSS-1307____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

VSS-1308____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
27.decembra noteikumos Nr.543 "Ceļu drošības audita noteikumi""

VSS-1309____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apstrādā tiesu nolēmumus pirms
to izsniegšanas un kādā tiesu informāciju publicē mājaslapā internetā"

VSS-1286____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

VSS-1287____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

VSS-1288____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-1289____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, G.Veismane)
1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos
Nr.109 "Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums""

VSS-1305____________________________________

(E.Ektermane, M.Gruškevics, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Koncepcijas projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstība"

VSS-1306____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Veselības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Randu pļavas"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1310____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana""

VSS-1311____________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Puļītis, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 1.augustam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos
Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai""

VSS-1312____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Zemnieku saeima" un biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos
Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

VSS-1284____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Zemnieku saeima" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Piena un piena produktu tirgus intervences
pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"

VSS-1285____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

34.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas
valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas
teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"

VSS-39____________________________________

(G.Veismane)
Neatsaukt 2008.gada 17.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.3 4.§), ņemot vērā Ārlietu ministrijas š.g. 16.jūlija vēstulē Nr.43/4655-5755 minēto.
 
35.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un tās grozījumu protokolu"

VSS-138____________________________________

(G.Veismane)
Neatsaukt 2008.gada 24.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.4 4.§), ņemot vērā Ārlietu ministrijas š.g. 21.jūlija vēstulē Nr.61/273-5860 minēto.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļu
nodošanu privatizācijai (171.saraksts)"

VSS-49____________________________________

(M.Gruškevics, A.Matīss, G.Veismane)
Neatsaukt 2008.gada 17.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.3 10.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts divu nedēļu laikā tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-50____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)
Neatsaukt 2008.gada 17.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.3 11.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts divu nedēļu laikā tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes
komersants un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā un izlieto zāles"

VSS-86____________________________________

(G.Veismane)
Atsaukt 2008.gada 17.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.3 72.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu ar marķējumu
"EK mēslošanas līdzeklis" aprites uzraudzības un kontroles kārtība"

VSS-89____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)
Neatsaukt 2008.gada 17.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.3 75.§), ņemot vērā Zemkopības ministrijas š.g. 11.jūlija vēstulē Nr.4.2-2/3219 minēto.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"

VSS-1753
TA-1984 ____________________________________

(U.Simsons, D.Palčevska, I.Bergmane, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, G.Veismane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Ārlietu ministrijai:
3.1. papildināt noteikumu projekta paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai, kā arī ar informāciju par publisko dokumentu legalizāciju skaitu 2007.gadā fiziskajām personām un to pilnvarotajām personām un juridiskajām personām;
3.2. precizēto paskaidrojuma rakstu saskaņot ar Finanšu ministriju;
3.3. noteikumu projektu un precizēto un saskaņoto paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada .oktobra noteikumos
Nr.677 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos""

VSS-670
TA-1939 ____________________________________

(I.Girucka, N.Freivalds, A.Ploriņš, I.Cine, G.Veismane)
1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, sagatavot priekšlikumus Latvijas Sarkanā Krusta likumprojektam un iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā;
2.2. pēc Latvijas Sarkanā Krusta likuma spēkā stāšanās noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un
iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas
vispārīgajiem nosacījumiem""

VSS-1005
TA-2244 ____________________________________

(I.Tukris, J.Bunkšs, L.Rasnačs, G.Veismane)
1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Latvijas Darba devēju konfederācija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu
uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un
sertifikātu izsniegšanas kārtība"

VSS-271
TA-1726 ____________________________________

(D.Vilkaste, D.Robežniece, G.Puķītis, M.Bičevskis, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto:
2.1.1. sagatavot ar Ekonomikas ministriju saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.1.2. precizēt noteikumu projektu, paredzot tā 16.punktam spēkā stāšanās datumu;
2.2. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3., 4. un 5.punktā minētajam;
2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc grozījumu likumā "Par nodokļiem un nodevām" un grozījumu "Sugu un biotopu aizsardzības likumā" pieņemšanas Saeimā.
3. Ministrijām (sekretariātiem) ievērot, ka, kamēr likumā nav deleģējuma Ministru kabinetam izdot attiecīgu tiesību aktu, to Valsts kancelejā neiesniegt.
 
44.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas
2007. - 2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības
attīstību un pielāgošanu" atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
lauksaimniecības zemēs aktivitātē "Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija"
un meža zemēs aktivitātē "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija""

VSS-751
TA-2044 ____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
Zemkopības ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par dienesta vieglo automobiļu iegādi vai nomu"

TA-2315 ____________________________________

(E.Stankevičs, A.Ploriņš, G.Puķītis, N.Freivalds, M.Bičevskis, M.Gruškevics, A.Matīss, M.Lazdovskis, D.Lucaua, A.Stucka, G.Veismane)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 1.punkta pirmajā teikumā vārdu "jaunus" un otrajā teikumā vārdus "un uzturēšanas";
2.2. svītrot rīkojuma projekta 3.punktā vārdus un skaitli "ja nomājamo automobiļu skaits gadā pārsniedz 15 vienības";
2.3. papildināt rīkojuma projektu ar tabulu, kas paredz dienesta vieglo automobiļu maksimālo nomas maksu mēnesī Ministru kabineta 2003.gada 23.aprīļa rīkojuma Nr.233 "Par vieglo automobiļu nomu" 1.punktā noteiktajām valsts amatpersonu grupām;
2.4. ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumu, rīkojuma projektu noformēt kā Ministru kabineta instrukcijas projektu;
2.5. instrukcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.augusta sēdē.
 
46.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumu
Nr.195 "Dienesta transportlīdzekļu nomas konkursa komisijas nolikums"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2314 ____________________________________

(E.Stankevičs, G.Veismane)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.augusta sēdē.
 

 

Sanāksmi slēdz plkst. 10.30

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību