Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.37

2009.gada 1.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestāde izvēlās piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai un gadījumi, kuros var nenoskaidrot valsts iestāžu vajadzību pēc citām valsts iestādēm nevajadzīgas kustamās mantas"

VSS-1378
____________________________________

(E.Dreimane, A.Matīss, M.Gruškevics, A.Vilks, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

VSS-1380
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Asari", Apšuciemā, Engures pagastā Engures novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-1381
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo joslu platumu""

VSS-1408
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība""

VSS-1411
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm""

VSS-1412
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām""

VSS-1413
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām""

VSS-1414
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""

VSS-1415
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""

VSS-1416
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu""

VSS-1417
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads nodošanu privatizācijai"

VSS-1418
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Vārves pagastā, Ventspils novadā"

VSS-1419
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

VSS-1375
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

VSS-1383
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""

VSS-1382
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību"

VSS-1398
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"

VSS-1399
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-1400
____________________________________

(E.Dreimane, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1405
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.673 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1406
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.443 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

VSS-1407
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1421
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1422
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1423
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1424
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai"

VSS-1425
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""

VSS-1426
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Jaunatnes Basketbola metodiskais centrs", valsts aģentūras "Latvijas Sporta muzejs", valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs", valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola", valsts aģentūras "Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola", valsts aģentūras "Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs", valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"", valsts aģentūras "Kalnu slēpošanas sporta centrs" un valsts aģentūras "Hokeja un slidošanas sporta skola" reorganizāciju un Valsts sporta centra izveidi"

VSS-1427
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

VSS-1428
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts sporta centra nolikums"

VSS-1429
____________________________________

(E.Dreimane, A.Vilks, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

VSS-1379
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

VSS-1384
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs

VSS-1409
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecības paraugu"

VSS-1410
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu projekts 2009.-2013.gadam

VSS-1401
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par pamatnostādņu projektu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības palielināšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss"

VSS-1402
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Par sadarbības memorandu starp Latvijas Republiku un Starptautisko Jūras organizāciju par dalību brīvprātīgajā Starptautiskās Jūras organizācijas dalībvalstu auditā"

VSS-1403
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Koncepcijas projekts "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide 112 un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"

VSS-1404
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, koncepcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

VSS-1374
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tiesībsarga biroja valdījumā"

VSS-1420
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums"

VSS-1385
____________________________________

(E.Dreimane, A.Vilks, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

VSS-1386
____________________________________

(E.Dreimane, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi""

VSS-1387
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""

VSS-1388
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība""

VSS-1389
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

VSS-1390
____________________________________

(E.Dreimane, M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-1391
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā no 2011.gada

VSS-1392
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" sniegs atzinumu par informatīvā ziņojuma projektu.
 
50.§
Noteikumu projekts "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

VSS-1393
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevām sēklu aprites jomā"

VSS-1394
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība"

VSS-1395
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"

VSS-1396
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.436 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

VSS-1397
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Koncepcijas projekts par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja statusu

VSS-1377
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.880 "Valsts aģentūras "Latvijas institūts" nolikums""

VSS-653
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 3.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 4.§).
 
57.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.984 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas institūts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-654
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 3.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 5.§).
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-405
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 12.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.10 1.§).
 
59.§
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

VSS-372
____________________________________

(V.Elksnis, G.Veismane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 5.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.9 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 9.oktobrim.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

VSS-25
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.1 5.§).
 
61.§
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra protokollēmumā (prot. Nr.93 56.§) doto uzdevumu izpildi

VSS-387
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 5.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.9 41.§).
 
62.§
Noteikumu projekts "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas un administrēšanas kārtība"

VSS-401
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 12.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.10 18.§).
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""

VSS-402
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 12.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.10 19.§).
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""

VSS-403
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 12.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.10 20.§).
 
65.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"

VSS-364
____________________________________

(I.Skujiņa, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 5.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.9 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 16.oktobrim.
 
66.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"

VSS-454
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2009.gada 15.septembra vēstulē Nr.3-06/4543 minēto, neatsaukt 2009.gada 19.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.decembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

67.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

TA-2729 ____________________________________

(I.Gulbe, J.Sārts, E.Dreimane, A.Matīss, V.Elksnis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 1.pantā paredzētos grozījumus likuma 36.pantā, atsevišķi nodalot un konkretizējot kritērijus speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanai un anulēšanai;
2.2. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minētajam;
2.3. precizēto likumprojektu saskaņot ar Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.4. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
68.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3265 ____________________________________

(U.Simsons, L.Medina, I.Skujiņa, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ārlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 6.punktu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī;
2.2. ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, precizēt noteikumu projekta pielikuma 10.punktā minētā pakalpojuma nosaukumu;
2.3. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""

TA-3061 ____________________________________

(V.Silkalne, A.Salmiņš, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

 

 

 

Informatīvie jautājumi

70.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3405 TA-3023____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts robežsardzē.
 
71.§
Par likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

____________________________________

(M.Bičevskis, I.Stepanova, A.Ploriņš, A.Matīss, S.Zvidriņa, N.Freivalds, B.Pētersone, A.Teikmanis, D.Lucaua, G.Puķītis, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību".
 
72.§
Par ikmēneša ziņojumu par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē", 1.5.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana" un darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu

TA-3507 ____________________________________

(A.Ūbelis, L.Straujuma, M.Bičevskis, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Lai nodrošinātu vienotu un saskaņotu uzraudzības mehānismu Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kas ir būtiskas valsts pārvaldes sistēmas darbības nodrošināšanai, Finanšu ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Valsts kancelejai kā atbildīgajām iestādēm Valsts sekretāru sanāksmē reizi mēnesī ziņot par šādu aktivitāšu īstenošanas progresu:
1.1. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē";
1.2. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.1.aktivitāte "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana"";
1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība".
2. Atbildīgajām iestādēm šī protokollēmuma 1.punktā minētos ziņojumus sniegt Valsts sekretāru 2009.gada 15.oktobra, 12.novembra un 10.decembra sanāksmēs.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:25

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību