Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.12

2011.gada 24.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietā - departamenta vadītājs

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenais speciālists

A.Strīķeris

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās mediciniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

VSS-292
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"

VSS-295
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

VSS-307
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo""

VSS-299
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""

VSS-300
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"

VSS-301
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumu Nr.453 "Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-302
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.208 "Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-303
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.212 "Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-304
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Olaines pagastā, Olaines novadā"

VSS-305
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.737 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"" atcelšanu"

VSS-281
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas""

VSS-282
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Ieteikumu projekts "Ieteikumi par kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcija maksā par to amatpersonu un darbinieku darbu, kuras tieši iesaistītas starptautiskās sadarbības līgumu izpildē, kas noslēgti starp valsts vai pašvaldības institūciju un citu ārvalsts institūciju vai starptautisko tiesību subjektu"

VSS-283
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai ieteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra rīkojumā Nr.114 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu Rīgā""

VSS-284
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-285
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Rēzeknē, Rēzeknes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-291
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

VSS-287
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"

VSS-288
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem""

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanu kuģošanas drošības aspektā"

VSS-297
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

VSS-298
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu"

VSS-306
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

VSS-286
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-293
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"

VSS-294
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-296
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta pētījumus"

VSS-290
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci""

VSS-1133
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 30.septembra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas projektu (prot. Nr.38 16.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.273 "Noteikumi par Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpu un dienesta apliecību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-112
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2011.gada 17.marta vēstulē Nr.03-05/1312 minēto, atsaukt 2011.gada 3.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 16.§).
 
30.§
Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"

VSS-112
TA-661 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, O,Kokāne, S.Saukuma-Laimere, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju, norādot, ka datu migrācija tiks veikta atbilstoši finanšu iespējām un situācijai;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi "Iedzīvotāju reģistra likumā"" (TA- 658) un likumprojektu "Grozījumi "Civillikumā"" (TA-540) (likumprojektu pakete).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija atkārtoti tiksies ar Latvijas Pašvaldību savienību un Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu, lai pārrunātu par līdz šim sastādītās dzimtsarakstu informācijas sistēmas (Dzimts) datu bāzē uzkrāto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu integrēšanas tehniskajiem risinājumiem Vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-112
TA-540 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi "Iedzīvotāju reģistra likumā"" (TA- 658) un likumprojektu "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums" (TA-661) (likumprojektu pakete).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-112
TA-658 ____________________________________

(L.Medina, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju norādot, ka datu migrācija tiks veikta atbilstoši finanšu iespējām un situācijai;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi "Civillikumā"" (TA-540) un likumprojektu "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums" (TA- 661) (likumprojektu pakete).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""

VSS-112
TA-662 ____________________________________

(L.Ansone, I.Džonsone, G.Kauliņš, J.Šnore, J.Pūce, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību un Aivara Borovkova juridisko biroja SIA "AB Grupa" normatīvo regulējumu jautājumā par patversmes vai viesnīcas ierīkošanas saskaņošanu ar vietējo pašvaldību un tās reģistrēšanu Pārtikas veterinārajā dienestā;
2.2. noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
34.§
Informācija par plānotajām ārvalstu vizītēm

VSS-112
TA-662 ____________________________________

(E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
35.§
Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 28.februārim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-112
TA-662 ____________________________________

(D.Rancāne, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 
36.§
Par Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā (prot Nr.9 32.§) dotā uzdevuma izpildi (par izmaiņām tiesiskajā regulējumā attiecībā uz esošo sasaisti ar nekustamā īpašuma nodokli)

VSS-112
TA-662 ____________________________________

(M.Gruškevics, R.Kārkliņš, G.Kauliņš, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto viedokli, ka nekustamā īpašuma objekta atrašanās valsts nozīmes objektu sarakstā, kas noteikts likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm", nav priekšnoteikums tam, ka attiecīgais nekustamais īpašums netiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli.
 
37.§
Valsts pārvaldes darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošana

VSS-112
TA-662 ____________________________________

(K.Vintiša, A.Kalviņa, G.Kauliņš, M.Lazdovskis, A.Teikmanis, G.Puķītis, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Valsts sekretāriem, ja nepieciešams, nedēļas laikā uz e-pastu baiba.medvecka@mk.gov.lv sniegt viedokli par sagatavoto Valsts pārvaldes darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas prezentāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību