Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.25

2011.gada 30.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Stinka

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

D.Kurpniece

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.935 "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā""

VSS-677
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu, ieviešot cigarešu samazināta degšanas potenciāla prasības"

VSS-700
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi""

VSS-701
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""

VSS-702
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-703
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hospitāļa ielā 3, Daugavpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-704
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"

VSS-705
____________________________________

(J.Šnore, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Koncepcijas projekts "Par "Uzticamo uzņēmumu sarakstu""

VSS-710
____________________________________

(D.Kurpniece, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā"

VSS-683
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""

VSS-684
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību, kā arī šo darbu veikšanas ierobežojumiem"

VSS-685
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"

VSS-686
____________________________________

(J.Šnore, E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites noteikumi un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtība"

VSS-687
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus"

VSS-688
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri apgūstami valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās"

VSS-654
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"

VSS-655
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci""

VSS-656
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-689
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"

VSS-690
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā"

VSS-691
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"

VSS-692
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-693
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-694
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību""

VSS-695
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-696
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā"

VSS-707
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
27.§
Likumprojekts "Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums"

VSS-658
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"

VSS-659
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-660
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-661
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"

VSS-662
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā"

VSS-663
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā"

VSS-664
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-665
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"

VSS-666
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

VSS-667
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Darba strīdu likumā"

VSS-668
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"

VSS-669
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu likumā"

VSS-670
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

VSS-671
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"

VSS-672
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

VSS-673
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskās un privātās partnerības likumā"

VSS-674
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

VSS-675
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājuma likumā"

VSS-676
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

VSS-699
____________________________________

(I.Dreģe, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Sarkanmuižas dambis 27, Ventspilī pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-709
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"

VSS-706
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām"

VSS-697
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"

VSS-698
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-678
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"

VSS-679
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Noteikumu projekts "Gaļas kazu pārraudzības kārtība"

VSS-680
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""

VSS-681
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

VSS-682
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanas valsts nodevu"

VSS-708
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu informācijas aktualizāciju ministriju un citu centrālo valsts iestāžu un institūciju funkciju datubāzē"

VSS-657
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrības integrācijas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""

VSS-299
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.marta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.12 4.§).
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""

VSS-300
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.marta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.12 5.§).
 
60.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1447
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 9.decembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.46 6.§).
 
61.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

VSS-1461
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 16.decembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.47 4.§).
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V51 Baltezers – Mežrozītes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1101
____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2011.gada 30.jūnijā vēstulē Nr.01-10/145 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 16.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.36 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 11.jūlijam.
 
63.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā"

VSS-1459
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 16.decembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas projektu (prot. Nr.47 12.§).
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pamatkapitāla daļu pārdošanu"

VSS-1437
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 9.decembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas projektu (prot. Nr.46 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 29.jūlijam.

 
65.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

VSS-1437
TA-1354 ____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Finanšu ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.827 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai""

VSS-1437
TA-1441 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, M.Lazdovskis, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju norādot, kāda saskaņā ar privatizācijas noteikumiem tiks noteikta neprivatizēto valstij piederošo kapitāla daļu nosacītā cena un kurš no privatizācijas paņēmieniem tiks piemērots privatizējot ar pārdošanas metodi neprivatizētās valstij piederošās kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs";
2.2. saskaņot rīkojuma projektu ar Tieslietu ministriju jautājumā par piemērojamo tiesisko regulējumu attiecībā uz kapitāla daļu atsavināšanu;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-1437
TA-1467 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-1437
TA-1469 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
69.§
Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.maijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-1437
TA-1469 ____________________________________

(E.Šadris, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par normatīvo aktu projektu sagatavošanas kvalitāti"

VSS-1437
TA-1469 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Medina, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju šī gada rudenī organizēt mācību semināru ministrijām par normatīvo aktu projektu sagatavošanas kvalitāti, kurā Tieslietu ministrija prezentētu informāciju par pieļautajām tipiskajām kļūdām normatīvo aktu projektu sagatavošanā un Valsts kanceleja prezentētu konstatētos problēmjautājumus no valodnieciskā viedokļa, kā arī sniegtu apmācību anotācijas aizpildīšanā.
3. Tieslietu ministrijai noorganizēt trīspusēju tikšanos ar Saeimas Juridisko biroju un Valsts kanceleju, lai vienotos par vienotu pieeju likumprojektu izstrādes nepieciešamības jautājumos un citos konstitucionālo tiesību jautājumos.
 
71.§
Dienesta vajadzībām

VSS-1437
TA-1609 ____________________________________

 

 
72.§
Ārlietu ministrijas informācija par vizītēm

VSS-1437
TA-1609 ____________________________________

(A.Teikmanis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību