Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.29

2011.gada 28.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas departamenta direktors - politiskais direktors

J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja vietā - vadītāja vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

VSS-828
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""

VSS-829
____________________________________

(I.Skujiņa, G.Ābele, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, atlikt noteikumu projekta izsludināšanu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"

VSS-795
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Satversmes tiesas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Saeimas kancelejas un Valsts prezidenta kancelejas viedokli par likumprojektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi un to piemērošanas kārtība"

VSS-796
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas robežšķērsošanas vietu attīstību"

VSS-797
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokols"

VSS-798
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par normatīvo aktu regulējumu un tā iespējamiem grozījumiem attiecībā uz valsts pārvaldes jomā strādājošo darbinieku sodīšanu"

VSS-799
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 15. un 16.resursu papildināšanā un iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā"

VSS-800
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas līdzdalību Austrumu Partnerības tehniskās palīdzības trasta fondā"

VSS-801
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

VSS-802
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"

VSS-803
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par valsts budžeta izpildi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"

VSS-804
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

VSS-824
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums""

VSS-825
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu dalības maksai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD)"

VSS-826
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Koncepcijas projekts "Par profesionālās izglītības programmu turpmāko īstenošanu"

VSS-827
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

VSS-835
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""

VSS-805
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

VSS-806
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Pasta paku reglamentu un 2008.gada Pasta paku reglamenta Noslēguma protokolu"

VSS-809
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentu un 2008.gada Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamenta Noslēguma protokolu"

VSS-810
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi""

VSS-811
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 8.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T""

VSS-812
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 8.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-813
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.565 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu""

VSS-814
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija 2012.gada budžetu apstiprināšanu"

VSS-815
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.563 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu""

VSS-816
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžetu apstiprināšanu"

VSS-817
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.561 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu""

VSS-818
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-819
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.106 "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums""

VSS-820
____________________________________

(I.Skujiņa, J.Bundulis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, atlikt noteikumu projekta izsludināšanu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""

VSS-821
____________________________________

(I.Skujiņa, J.Bundulis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, atlikt noteikumu projekta izsludināšanu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

VSS-822
____________________________________

(I.Skujiņa, J.Bundulis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, atlikt noteikumu projekta izsludināšanu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-823
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai"

VSS-807
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

VSS-808
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

VSS-830
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 8.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Veterinārās receptes noformēšanas un uzglabāšanas kārtība"

VSS-831
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

VSS-832
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""

VSS-833
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"

VSS-834
____________________________________

(J.Šnore, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009. – 2013.gadam"

VSS-794
____________________________________

(E.Dreimane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-18
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2011.gada 25.jūlijā vēstulē Nr.231.2-5-7429 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.janvāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 26.augustam.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā"

VSS-18
TA-1732 ____________________________________

(M.Brencis, I.Kļaviņa, A.Vanaga, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā, ka sanāksmes dalībnieki atbalsta Ārlietu ministrijas priekšlikumu - disciplinārlietu par ministrijas valsts sekretāru izmeklē ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināta komisija, kas ir atšķirīgs no Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.24 28.§) Finanšu ministrijai dotā uzdevuma - sagatavot un noteiktā kartībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 24.pantā, paredzot, ka disciplinārlietu izskata Finanšu ministrija, gadījumā, ja to pret kādas citas ministrijas valsts sekretāru ir ierosinājis finanšu ministrs pēc saskaņošanas ar nozares ministru, likumprojektu izskatīt Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-18
TA-1732 ____________________________________

(E.Šadris, S.Zvidriņa, A.Matīss, I.Skujiņa, S.Bajāre, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus saistībā ar finansējuma apguves neizpildes iemesliem, kā arī to, ka iepirkumu pārsūdzību gadījumos finansējuma neapguvei ir objektīvs pamats, Finanšu ministrijai, gatavojot informatīvo ziņojumu par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros iesniegšanai Ministru kabinetā, sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām izvērtēt pieprasījumu pēc papildus finansējuma projektu īstenošanai no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 2011.gada atlikušajos mēnešos, kā arī līdzšinējos finansējuma apguves kavējumu iemeslus, un sniegt attiecīgus priekšlikumus attiecībā uz 2011.gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai paredzētā atlikušā budžeta finansējuma izlietojumu, tai skaitā izskatot iespēju diferencēt finansēšanas plānu izmaiņu veikšanas principus, ņemot vērā minēto finansējuma neapguves objektīvo pamatojumu.
 
46.§
Ārlietu ministrijas informācija par vizītēm

VSS-18
TA-1732 ____________________________________

(A.Vanaga, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Valsts sekretāriem lūdzu ievērot Valsts sekretāru sanāksmē pieņemto lēmumu (prot. Nr.17 18.§) un noteiktā termiņā nosūtīt Ārlietu ministrijai attiecīgo informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību