Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.48

2011.gada 8.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.PētersonGodmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas sekretariāta nolikums"

VSS-1342
____________________________________

(A.Kurme, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas sekretariāts" izveidošanu""

VSS-1348
____________________________________

(A.Kurme, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

VSS-1351
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada pirmajā pusgadā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumenta, Eiropas Savienības iniciatīvas, Pirmsiestāšanās fonda vai Pārejas perioda palīdzības ietvaros"

VSS-1334
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1350
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministrija. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

VSS-1335
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

VSS-1343
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Kurzemes plānošanas reģiona padomes, Latgales plānošanas reģiona padomes, Rīgas plānošanas reģiona padomes, Vidzemes plānošanas reģiona padomes un Zemgales plānošanas reģiona padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"

VSS-1344
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1345
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Koncepcijas projekts "Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada"

VSS-1346
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.233 "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""

VSS-1347
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

VSS-1353
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.487 "Noteikumi par zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļējas segšanas kārtību un apjomu""

VSS-1336
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Protokollēmuma projekts "Par Divgades sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju 2012/2013"

VSS-1349
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai protokollēmuma projektu, informatīvo ziņojumu un līguma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"

VSS-1340
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1341
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu"

VSS-1352
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bākas iela 62, Mērsragā, Mērsraga novadā"

VSS-1337
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības klubs sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Ziņojamo, reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību saraksts un kārtība, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam"

VSS-1338
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""

VSS-1339
____________________________________

(G.Puķītis, D.Lucaua, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā zemesgabala Rakstnieku ielā 1A, Saldū, iznomāšanu"

VSS-473
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 19.maija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.20 7.§).
 
22.§
Noteikumu projekts "Ziņu reģistrācijas noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbības veikšanai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un pirotehniķu sertifikātiem"

VSS-487
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 19.maija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.20 11.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Ziņu par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, spridzinātāja sertifikātiem, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem reģistrācijas noteikumi"

VSS-508
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 19.maija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.20 16.§).
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piesaisti Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveidei"

VSS-480
____________________________________

(U.Lielpēters, E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 19.maija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas ziņojumu (prot. Nr.20 18.§).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

VSS-480
TA-2910 ____________________________________

(J.Golubevs, I.Alliks, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Par institūciju darbības stratēģiju izstrādes nepieciešamību

VSS-480
TA-2910 ____________________________________

(R.Osvalde, J.Pūce, I.Alliks, M.Lazdovskis, J.Sārts, D.Lucaua, G.Kauliņš, G.Puķītis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā valsts sekretāru izteiktos viedokļus, kā arī izmaiņas plānošanas sistēmas attīstībā kopumā, atbalstīt priekšlikumu par atteikšanos no iestādes darbības stratēģijas izstrādes, sagatavojot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.
2. Valsts kancelejai, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar konkrētiem uzdevumiem normatīvo aktu grozījumu sagatavošanai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību