Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.18

2012.gada 3.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Sidiki

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

I.Jurča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-468
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi MK 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kāda pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus""

VSS-469
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas „Dundagas kokaudzētava”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu"

VSS-460
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju"

VSS-461
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Koncepcijas projekts "Nākamās paaudzes tīklu attīstības koncepcija 2013. – 2020. gadam"

VSS-466
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Pārresoru koordinācijas centru un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Par Līgumu par Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republikas valdību, Somijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību"

VSS-467
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu, līguma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" pārveidošanu par tiešās pārvaldes iestādi "Maksātnespējas administrācija""

VSS-464
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-462
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-463
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

VSS-465
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

11.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas vienošanās par ekonomisko sadarbību realizācijas darba programmu 2012.-2014.gadiem"

VSS-1262
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2012.gada 19.aprīļa vēstulē Nr.1-1-3985 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 10.novembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.44 2.§).
 
12.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu uzkrāšanas, nodošanas un pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un pieejamības kārtība un dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības, kā arī dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtība"

VSS-1047
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 28.aprīļa vēstulē Nr.14.1-9/1676 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.septembra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 18.maijam.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija""

VSS-1145
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.40 24.§).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

VSS-1211
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 24.aprīļa vēstulē Nr.2.18-1e/6875 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.augustam.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma un būvju Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-1211
TA-694 ____________________________________

(S.Sidiki, A.Onckule, S.Mertena, I.Rozenštoka, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1211
TA-909 ____________________________________

(E.Korčagins, L.Duntava, I.Olafsone, J.Pūce, I.Alliks, S.Mertena, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka atzinumu sniedzēji uztur spēkā savus iebildumus.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. organizēt sanāksmi ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Tieslietu ministriju, Valsts kancelejas Juridisko departamentu, ja nepieciešams, pieaicinot arī citu ministriju ekspertus, lai vienotos par paredzētā regulējuma praktisko piemērošanu, tā interpretēšanu un leģitīmo mērķi, kā arī, lai izdiskutētu jautājumu par nepieciešamību noteikt vienotu pretdiskriminācijas regulējumu;
2.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums" (TA-911) (likumprojektu pakete).
 
17.§
Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"

VSS-1211
TA-911 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, šī protokola 16.§ 2.1.apakšpunktu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. pēc šī protokola 16.§ 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (TA-909) (likumprojektu pakete).
 
Informatīvie jautājumi

18.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1211
TA-911 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
19.§
Par finansējuma apguvi līdz 2012.gada 31.martam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-1211
TA-911 ____________________________________

(D.Rancāne, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Satiksmes ministrijai iesniegt līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 31.1 punktu.
3. Ministrijām un citām valsts centrālajām iestādēm pievērst uzmanību un ievērot Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 31.1 punktā noteikto par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību