Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.19

2012.gada 10.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā-
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Grafa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā-departamenta direktors

A.Ozols

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenais speciālists

A.Strīķeris

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

VSS-480
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra lietošanas kārtība"

VSS-475
____________________________________

(A.Matīss, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija neizsludina noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumos Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""

VSS-476
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-474
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-470
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

VSS-471
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijai"

VSS-472
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas komisijas otrās Kopienas rīcības programmas veselības aizsardzības jomā (2008.-2013.gadam) vienoto rīcību "Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā"

VSS-473
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

VSS-478
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-479
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"

VSS-477
____________________________________

(R.Osvalde, I.Gailīte)

Pārresoru koordinācijas centram noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

12.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas dibināšanu"

VSS-1064
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2012.gada 19.maija vēstulē Nr.MV-N/1371 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.septembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.38 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 14.maijam.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Jūras spēku mācību centra dibināšanu"

VSS-1065
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2012.gada 19.maija vēstulē Nr.MV-N/1371 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.septembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.38 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 14.maijam.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(J.Pūce, I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"

VSS-1178
____________________________________

(J.Pūce, I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.41 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 5.jūlijam.
 
16.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Omānas Sultanāta valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-1207
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 14.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.40 10.§).
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1158
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 7.jūnijam.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"

VSS-1159
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 7.jūnijam.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"

VSS-1160
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 7.jūnijam.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"

VSS-1161
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 7.jūnijam.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

VSS-1162
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 7.jūnijam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.753 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu""

VSS-1196
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 20.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-1210
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2012.gada 9.maija vēstulē Nr.2.3-1/1630/2012 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūlijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"

VSS-1210
TA-824 ____________________________________

(D.Giluce, O.Geituss-Eitvina, J.Sārts, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta 5. un 67.punkta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar ģeotelpiskās informācijas pamatdatu savstarpējo savietojamību;
2.3. precizēto noteikumu projektu un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora vietā-
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību