Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.28

2012.gada 12.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece,
valsts sekretāra pienākumu izpildītāja


L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenais speciālists

A.Strīķeris

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

G.Lukstiņa

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

S.Līce

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par kapelānu dienestu""

VSS-712
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-717
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"

VSS-718
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos
Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

VSS-719
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos
Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

VSS-709
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par telpu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Studentu apvienība""

VSS-710
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Prasības maršruta kontroles sistēmām"

VSS-711
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Koncepcijas projekts "Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija"

VSS-713
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,
mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

VSS-707
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietām"

VSS-705
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-714
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"

VSS-715
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"

VSS-716
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-708
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-706
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

16.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"

VSS-35
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 13.§).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam"

VSS-36
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 14.§).
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam"

VSS-45
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 15.§).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta rīkojumā
Nr.383 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Profesionālajai vidusskolai""

VSS-122
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.februāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 6.§).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.augusta rīkojumā
Nr.390 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Jelgavas Amatniecības vidusskolai""

VSS-123
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.februāra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 7.§).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-8
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 5.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.1 7.§).
 
22.§
Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

VSS-855
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 10.jūlija vēstulē Nr.15.18-1e/10198 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 4.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.septembrim.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

VSS-855
TA-1556 ____________________________________

(J.Spiridonovs, M.Lazdovskis, S.Mertena, A.Antonovs, L.Eņģele, G.Lukstiņa, J.Šnore, B.Bāne, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Dabas fonds uztur spēkā savus iebildumus.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 66.punktam attiecībā uz likumprojekta grozāmo normu apjomu un precizēto likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. organizēt sanāksmi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Dabas fondu, lai vienotos par likumprojekta redakciju attiecībā uz kompensācijas veidiem zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās un attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību