Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.41

2012.gada 11.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

J.Piešiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1015
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"

VSS-1016
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Par Protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu"

VSS-1032
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai likumprojektu, līguma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""

VSS-1017
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

VSS-1018
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-1019
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""

VSS-1005
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""

VSS-1006
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas un Valsts kancelejas (Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta) viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1007
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

VSS-1008
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2013.gadam"

VSS-1009
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda un Valsts kancelejas (Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta) viedokli par rīkojuma projektu.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

VSS-1010
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1011
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10A, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"

VSS-1012
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1004
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Īles sanatorija", Īles pagastā, Auces novadā, pārdošanu"

VSS-1013
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29. septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

VSS-1014
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-1020
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

VSS-1021
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 22.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1022
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

VSS-1025
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 22.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""

VSS-1026
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""

VSS-1027
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Pašvaldību vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

VSS-1028
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

VSS-1029
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi""

VSS-1030
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"

VSS-1031
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību""

VSS-1023
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1024
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

30.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"

VSS-327
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 10.oktobra vēstulē Nr.18-1e 13562 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 22.marta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.12 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.aprīlim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

VSS-1211
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 22.§).
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par kapelānu dienestu""

VSS-1211
TA-1808 ____________________________________

(V.Upeniece, E.Dreimane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram iesniegt Saeimā priekšlikumu veidā grozījumus Militārā dienesta likumā, lai nodrošinātu iespēju īstenot noteikumu projektā paredzētā normatīvā regulējuma īstenošanu.
3. Aizsardzības ministrijai pēc grozījumu Militārā dienesta likumā pieņemšanas Saeimā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1211
TA-2088 ____________________________________

(D.Vilkaste, J.Piešiņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2013.gada 2.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", lai iekļautu dabas lieguma "Ventas ieleja" dabas aizsardzības plānā iekļautos priekšlikumus, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Informatīvie jautājumi

34.§
Par Memorandu padomes 2012.gada 26.septembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

VSS-1211
TA-2088 ____________________________________

(B.Bāne, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktores E.Dreimanes sniegto informāciju.
2. Ministrijām turpmāk visus normatīvos aktus, kas attiecas uz NVO sektoru (piemēram, sabiedrības līdzdalība valdības lēmumu pieņemšanas procesā, NVO reģistrācija, grāmatvedības kārtošana, finansēšana, NVO amatpersonu iesniedzamās atskaites), pirms to iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē.
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja par normatīviem aktiem, kas attiecas uz NVO sektoru (piemēram, sabiedrības līdzdalība valdības lēmumu pieņemšanas procesā, NVO reģistrācija, grāmatvedības kārtošana, finansēšana, NVO amatpersonu iesniedzamās atskaites) pēc to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē sanāksmes protokolā norādīs, ka pirms tālākas virzības attiecīgais projekts izskatāms Memoranda padomes sēdē.
4. Par steidzamiem jautājumiem, kas tiek virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā un skar visas NVO, Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai pa e-pastu informēt Memoranda padomes sekretariātu.
5. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja izstrādās attiecīgus priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī.
 
35.§
Par semināru valsts sekretāriem "Vadītāja palīgs – iekšējā kontroles sistēma"

VSS-1211
TA-2088 ____________________________________

(E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktores E.Dreimanes sniegto informāciju par plānotā semināra valsts sekretāriem "Iekšējās kontroles sistēma – vadītāja padomdevējs" aktualitāti un norisi Valsts administrācijas skolā š.g. 25.oktobrī, plkst. 13.00.
 
36.§
Dažādi

VSS-1211
TA-2088 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Atzīmēt, ka Ministru kabineta komitejas š.g. 22.oktobra sēde nenotiks. Nākamā kārtējā Ministru kabineta komitejas sēde notiks 29.oktobrī.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktores E.Dreimanes sniegto informāciju par Ministru prezidenta 2012.gada 8.oktobra rezolūcijā Nr.111-1/99 Ministru kabineta locekļiem un valsts sekretāriem dotajiem uzdevumiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību