Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.16

2014.gada 24.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums"

VSS-379
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums""

VSS-383
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""

VSS-384
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kontroli, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-382
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, par elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanu un par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu"

VSS-380
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un to pilnvaroto pārstāvju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu"

VSS-381
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

7.§

Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-606
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.22 9.§).
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-1835
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 14.aprīļa vēstulē Nr.19.18-le/3442 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 10.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.40 18.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

9.§

Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"

TA-758 ____________________________________

(V.Vītoliņš, E.Šiba, L.Medina, R.Kronbergs, I.Aire, M.Lazdovskis, E.Jurkjāne, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. organizēt atkārtotu tikšanos ar Ģenerālprokuratūru, Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju, lai sistēmiski izvērtētu atbildīgo institūciju saglabājamo datu iegūšanas akceptēšanai no elektronisko sakaru komersantiem, kā arī izvērtēt jautājumu par finansējuma avotu, tai skaitā par tā pārdali šīs funkcijas īstenošanai;
2.2. precizēt likumprojektu un anotāciju atbilstoši tikšanās rezultātiem;
2.3. viedokļu saskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā -izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

TA-809 ____________________________________

(E.Upīte, V.Vesperis, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai precizēt anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu un noteikumu projektu un precizēto anotāciju sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

11.§

Ziņojums par aktuālajiem ES darba kārtības jautājumiem un gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē

 ____________________________________

(I.Juhansone, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai vēstnieces Latvijas patstāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Ilzes Juhansones sniegto informāciju.
 
12.§
Dažādi jautājumi

 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktores E.Dreimanes sniegto informāciju par radošās darbības nedēļas "radi!2014" ietvaros organizēto dizaina domāšanas semināru-meistarklasi augstākā līmeņa vadītājiem. Valsts sekretāri informāciju par dalību seminārā līdz 2014.gada 30.aprīlim var pieteikt rakstot uz e-pastu: signe.znotina@mk.gov.lv vai zvanot +371 28803639
2. Ministrijām ņemt vērā Ministru prezidentes norādījumu un nepieteikt steidzamos jautājumus iekļaušanai Ministru kabineta 6.maija papildus darba kārtībā. Ja jautājuma steidzamība ir pamatota ar iepriekš neparedzētiem ārkārtējiem apstākļiem un tā izskatīšana Ministru kabineta sēdē tiešām nav atliekama, tad izņēmuma kārtā šāds jautājums piesakāms līdz 2014.gada 30.aprīļa plkst.12:00.
3. Pieņemt zināšanai, ka nākamā Valsts sekretāru sanāksme notiks 2014.gada 8.maijā (pieteiktie projekti iesniedzami 2014.gada 6.maijā līdz plkst.12:00).
 

Slēgtā daļa

13.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

 

(M.Lazdovskis, I.Juhansone, A.Pildegovičs, I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību