Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.37

2014.gada 25.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas

direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politikas direktors

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas galvenā speciāliste

L.Ķikute

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Tiltiņa

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Uzņemošās valsts atbalsta koncepcija"

VSS-866
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Aizsardzības ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes, Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Civilās aviācijas aģentūras, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centra, Nacionālo bruņoto spēku, Latvijas gaisa satiksmes, Latvijas Jūras administrācijas, Latvijas dzelzceļa, Starptautiskās lidostas "Rīga", Valsts meža dienesta, Latvijas Valsts mežu, Valsts zemes dienesta, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras un Lauksaimniecības datu centra viedokli par koncepcijas projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-878
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-887
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

VSS-868
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 6.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.677 "Valsts kases nolikums""

VSS-869
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kabiles pils", Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"

VSS-870
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"

VSS-871
____________________________________

(G.Puķītis, I.Gailīte)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

VSS-872
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

VSS-884
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"

VSS-873
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu"

VSS-888
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministrija, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Rektoru padomes, Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas un Valsts Universitāšu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Birti" sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"

VSS-882
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"

VSS-885
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Kultūras ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viedokli par plāna projektu.


 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""

VSS-867
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

VSS-883
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""

VSS-879
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-880
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"

VSS-881
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-874
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"

VSS-875
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-876
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Plāna projekts "Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2014. - 2016.gadam"

VSS-877
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi"

VSS-886
____________________________________

(R.Kronbergs, D.Lucaua, I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

24.§

Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"

VSS-230
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 18.septembra vēstulē Nr.441-1-13014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.oktobrim.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-119
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2014.gada 23.septembra vēstulē Nr.03-04/3916 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.februāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.5 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.novembrim.


 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-480
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satversmes aizsardzības biroja 2014.gada 15.septembra vēstulē Nr.5.2-10/14/402 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 29.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 17.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) 3.punkta izpildi"

TA-1872 ____________________________________

(S.Koritko, I.Alliks, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktu, paredzot, ka grozījumi veicami Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Bāriņtiesu likumā un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi";
2.2. informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

28.§

Jaunais ES fondu apguves normatīvais regulējums Ministru kabineta līmenī


TA-1872 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, L.Barbare, E.Pole, B.Bāne, Dž.Innusa, D.Lucaua, M.Lazdovskis, I.Alliks, S.Liepiņa, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka Satiksmes ministrija specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzsākšanai izstrādās un iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgus Ministru kabineta rīkojuma projektus.
3. Ņemot vērā, ka spēkā ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums, ministrijām ņemt vērā, ka turpmāk, sagatavojot regulējumu Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fondu līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu īstenošanai, izstrādājami un iesniedzami izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgi Ministru kabineta noteikumu projekti.
 

Slēgtā daļa

29.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

____________________________________

(A.Pildegovičs, D.Lucaua, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību