Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.3

2015.gada 22.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - Administratīvais direktors

P.Vaivars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I

Pārresoru koordinācijas centra pārstāve I.Žemaite-Dziceviča

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos""

VSS-72
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2013.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

VSS-86
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varšavas ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu"

VSS-64
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ieroču ielā 12, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

VSS-65
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

VSS-68
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"

VSS-85
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi""

VSS-81
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2015.gadā"

VSS-82
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2 . Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Rektoru padomes, Augstākās izglītības padomes un Latvijas Studentu apvienības viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-84
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 2014.-2020.gadam Komitejā"

VSS-73
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

VSS-75
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi""

VSS-76
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Kaktiņi" Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-77
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-78
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-79
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P53 Duči-Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-80
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

VSS-66
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""

VSS-67
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-74
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014. gada 11. septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 35 23. §) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1. punktu, neizsludināt Veselības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
2. Lai ievērotu Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzēto sabiedrības līdzdalību projektu izstrādē, Veselības ministrijai publicēt ministrijas mājas lapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" attiecīgu paziņojumu par izstrādāto noteikumu projektu.
3. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru 2015.gada 29.janvāra sanāksmē.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

VSS-69
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-70
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-71
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"

VSS-83
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

24.§

Noteikumu projekts "Jūrnieka repatriācijas un ar to saistīto izdevumu nodrošināšanas kārtība"

VSS-603
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 3. jūlija sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr. 25 4. §).
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"

VSS-640
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015. gada 9. janvāra vēstulē Nr. 451-1-199 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 10. jūlija sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr. 26 8. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 31. martam.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Uzbekistānas sadarbības paplašināšanu tirdzniecības, transporta un investīciju jomās"

VSS-819
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 4. septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr. 34 4. §).
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas informācijas sistēmas izveidi"

VSS-631
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015. gada 14. janvāra vēstulē Nr. 10-01/149 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 10. jūlija sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr. 26 21. §).
 
28.§
(2013) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-2105
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015. gada 19. janvāra vēstulē Nr. 03-05/209 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013. gada 19. decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr. 50 34. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 30. decembrim.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"

VSS-546
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 12. jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr. 22 26. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 1. martam.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-547
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 12. jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr. 22 27. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 1. martam.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-548
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 12. jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr. 22 28. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 1. martam.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-549
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 12. jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr. 22 29. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 1. martam.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"

VSS-587
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014. gada 26. jūnija sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr. 24 14. §) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 23.februārim.
 
34.§
(2011) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011. gada 29. decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr. 51 15. §).
 
35.§
(2013) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

VSS-1740
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013. gada 19. septembra sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkojuma projektu (prot. Nr. 37 32. §).
 
36.§
(2013) Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"

VSS-1741
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013. gada 19. septembra sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkojuma projektu (prot. Nr. 37 33. §).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

37.§

Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-1741
TA-3054 ____________________________________

(L.Dreimane, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"

VSS-1741
TA-2958 ____________________________________

(I.Aire, B.Bāne, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
39.§
Par darba organizāciju pēc Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē

VSS-1741
TA-2958 ____________________________________

(R.Kronbergs, B.Bāne, I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Ministrijām, ņemot vērā intensīvo darba grafiku Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā un atbilstoši tam plānotos atvaļinājumus, izstrādājot jaunos plānošanas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus iespēju robežās ņemt vērā atzinumu sniedzēju cilvēkresursu kapacitāti.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību