Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.4

2015.gada 29.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnieks, departementa direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenais speciālists

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante


L.Milenebrga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumos cietušo militārās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, seku likvidēšana un institūciju sadarbība"

VSS-91
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 17.maija rīkojuma Nr.223 "Par Valsts rīcības plānu militārās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-92
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

VSS-96
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Vītolnieki", Jēkabpilī"

VSS-101
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vītolnieki", Jēkabpilī nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-102
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 2016. -2023.gadam 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumu un datu apstrādes līdz 2023.gadam finansēšanai un to iekļaušanu likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam" un turpmākajiem gadiem"

VSS-103
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-87
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8B, Līvānos, Līvānu novadā, pārdošanu"

VSS-88
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Indriķa ielā 8B, Rīgā, pārdošanu"

VSS-89
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-90
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

VSS-97
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Tālmācības augstskolas Satversmi"

VSS-93
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P108" Saldus pagastā, Saldus novadā nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

VSS-94
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa p121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-95
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā""

VSS-100
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. nr. 35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, neizsludināt Tieslietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

VSS-104
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-105
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Konkurences padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Starptautiskā inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"

VSS-98
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kontroli, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Rīgas plānošanas reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona, Vidzemes plānošanas reģiona, Zemgales plānošanas reģiona un Latgales plānošanas reģiona viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

VSS-99
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Makšķernieku asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

20.§

(2011) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 29.jūlijam.
 
21.§
Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"

VSS-629
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 28.janvāra vēstulē Nr.1-55/272 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.26 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 29.jūlijam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta pasākumiem darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību un kritērijiem atbalsta saņemšanai"

VSS-617
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.jūlija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.26 16.§).
 
23.§
Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"

VSS-626
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 28.janvāra vēstulē Nr.3.1.-1/299 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.26 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

VSS-62
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 15.janvāra sanāksmē Tieslietu ministrijas izsludināto likumprojektu (prot. Nr.2 23.§).
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

VSS-633
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.jūlija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.26 24.§).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""

VSS-634
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.jūlija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.26 25.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§

Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-634
TA-8 ____________________________________

(J.Citskovskis, P.Vilks, I.Jaunzeme, R.Kronbergs, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. papildināt anotāciju ar informāciju par iespējamajiem apgrūtinājumiem un izdevumiem privātām juridiskām personām, tai skaitā veicot personu datu likumīgu apstrādi, kā arī precizēt anotācijas III sadaļu, kā kārtējo gadu norādot 2015.gadu;
2.2. kopīgi ar Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojekta 4.pantā paredzēto regulējumu un vienoties par laika periodu, kādā personai būs tiesības mainīt piešķirto personas kodu uz personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums;
2.3. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Slēgtā daļa

28.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-634
TA-8 ____________________________________

(I.Skujiņa, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību