Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.6

2015.gada 12.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

S.Šķiltere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra pārstāve A.Vītola

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-136
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība""

VSS-131
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizputes ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-126
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Goftembergi", Stropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"

VSS-127
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""

VSS-128
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"

VSS-129
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""

VSS-130
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju"

VSS-144
____________________________________

(R.Kronbergs, E.Papule, B.Bāne, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-135
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

VSS-137
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-138
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-132
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

VSS-133
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

VSS-134
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""

VSS-139
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā"

VSS-140
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem""

VSS-141
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajās pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"

VSS-142
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

VSS-143
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

20.§

Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 2.februāra vēstulē Nr.43-2-814 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim.


 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-685
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 29.janvāra vēstulē Nr.03-05/370 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 24.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.28 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra reorganizāciju"

VSS-688
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 24.jūlija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.28 19.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūlija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""

VSS-716
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 4.februāra vēstulē Nr.18-1e/972 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 7.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.30 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-752
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 2.februāra vēstulē Nr.18-1e/875 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.31 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 14.maijam.


 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas nodošanu Rojas novada pašvaldības valdījumā"

VSS-1107
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 3.februāra vēstulē Nr.18-1e/933 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 4.decembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.47 20.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

26.§

Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"

TA-103 ____________________________________

(R.Kronbergs, E.Baklāne-Ansberga, S.Šķiltere, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. noteikumu projekta Noslēguma jautājumos paredzēt, ka noteikumu projekta 15.punktā noteiktais normatīvais regulējums attiecas tikai uz jaunu vietvārdu veidošanu;
2.3. organizēt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi ar Valsts zemes dienestu un Latvijas Pašvaldību savienību par noteikumu projekta nesaskaņotiem jautājumiem un viedokļu nesaskaņošanas gadījumā precīzi formulēt tos jautājumus par kuriem galīgais lēmums jāpieņem Ministru kabinetam;
2.4. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgus grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā par adrešu piešķiršanu telpu grupām un adrešu piešķiršanu mazdārziņu teritorijās;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

27.§

Valsts pārvaldes aktualitātes

 ____________________________________

(E.Upīte, R.Kronbergs, D.Lucaua, M.Lazdovskis, I.Jaunzeme, B.Bāne, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par šādiem aktuāliem jautājumiem: Latvijas iestāšanās procesa sarunas OECD; ieguldījums valsts pārvaldes nodarbināto profesionālajā izaugsmē; anotāciju saturs; Valsts kontroles norādījums par Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktā pienākuma izpildi un vienota valsts pārvaldes viedokļa paušana Saeimā.
2. Ministrijām ņemt vērā Ministru prezidentes norādījumu attiecībā uz anotāciju saturu un, iesniedzot tiesību aktu projektus, kuros ir paredzama ietekme uz taustsaimniecību, detalizētāk un izvērstāk aizpildīt anotācijas sadaļu "Ietekme uz taustsaimniecību", pretējā gadījumā tiesību aktu projekts netiks pieņemts un tiks nosūtīts atpakaļ ministrijai uzlabošanai. Vienlaikus, anotācijās nepārrakstīt normatīvajos aktos minētās normas, anotācijas veidot īsas, konkrētas, ar konkrētu izvērtējumu uz tautsaimniecību un administratīvo slogu.
3. Ministrijām ņemt vērā Ministru prezidentes norādījumu, ka ir jāievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktais termiņš, kurā ir jāveic revīzijā konstatēto pārkāpumu izvērtēšana un jāinformē Valsts kontrole par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.
4. Ministrijām ņemt vērā, ka tās pārstāvjiem, piedaloties Saeimas komisijās, jāpauž saskaņots un vienots viedoklis par valsts pārvaldes jautājumiem.
 
28.§
Par "E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu"

 ____________________________________

(G.Ozols, D.Lucaua, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību