Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.8

2015.gada 26.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktores vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

P.Vaivars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kucina

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Lūki", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā"

VSS-181
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""

VSS-183
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""

VSS-184
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-15 "Mazstāvu dzīvojamās mājas""

VSS-185
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-172
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-173
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"

VSS-174
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

VSS-175
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība"

VSS-180
____________________________________

(S.Voldiņš, I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-179
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015. gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-178
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām sabiedriski svarīgu funkciju izpildei"

VSS-182
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.647 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība""

VSS-176
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai"

VSS-177
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Makšķernieku asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" īstenošanai"

VSS-186
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

VSS-187
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

17.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-887
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 16.februāra vēstulē Nr.413-1-1254 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.37 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 7.maijam.


 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

VSS-751
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 17.februāra vēstulē Nr.01-05e/575 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.31 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 14.augustam.


 

Informatīvie jautājumi

19.§

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas noteikumu izstrādes laika grafiks

____________________________________

(S.Ozola, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ņemot vērā sniegto informāciju, atzīt Valsts sekretāru sanāksmes 2014.gada 9.oktobra protokollēmuma (prot. Nr.39 29.§) "ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas noteikumu izstrādes laika grafiks" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
20.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

VSS-911
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 17.februāra vēstulē Nr.523-1-1269 minēto, atzīmēt, ka 2014.gada 2.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.38 24.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2015.gada 12.maijam.
 

Slēgtā daļa

21.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-911
____________________________________

(P.Vaivars, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Dažādi jautājumi

22.§

Par pētījumu "Izvērtējums par Valdības centra stiprināšanas iespējām"

VSS-911
____________________________________

(I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai, ka 2015.gada 5.martā pēc Valsts sekretāru sanāksmes notiks Valsts sekretāriem paredzēta fokusa grupas diskusija par pētījumu "Izvērtējums par Valdības centra stiprināšanas iespējām".

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:15

Valsts kancelejas direktores vietā-

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību