Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.11

2015.gada 19.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā- Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Šņucins

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

E.Miķītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

R.Kancēvičs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana""

VSS-252
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. nr. 35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, neizsludināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas noteikšanu, aprēķināšanu un uzskaitīšanu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"

VSS-253
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā"

VSS-254
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-255
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.301 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-256
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"

VSS-257
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība"

VSS-239
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""

VSS-240
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-241
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm""

VSS-243
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ozolu ielā 24, Madonā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-244
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-242
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"

VSS-238
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-247
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""

VSS-248
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""

VSS-258
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

VSS-245
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-246
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-249
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""

VSS-250
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""

VSS-251
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-810
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 6.marta vēstulē Nr.20-01/1352 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 4.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.34 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.augustam.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"

VSS-2114
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 12.marta vēstulē Nr.1-55/686 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.50 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 12.jūnijam.


 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1599 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem""

VSS-844
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 9.marta vēstulē Nr.03-05/1005 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.35 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"

TA-472 ____________________________________

(A.Zitcere, I.Šņucins, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt rīkojuma projektu ar grozījumu plānā, aizstājot likumprojekta nosaukumu "Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums" ar nosaukumu "Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums" un precizējot tā statusu - no "izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē" ar "iesniegts Ministru kabinetā";
2.2. precizēt anotācijas I sadaļas 2.punkta 3.apakšpunktu, atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 24.marta sēdē.
 
26.§
Noteikumu projekts "Personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma izstrādes un iesniegšanas kārtība"

TA-417 ____________________________________

(L.Medina, Dž.Innusa, V.Gurkovska, R.Kronbergs, S.Voldiņš, I.Šņucins, J.Macuka, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr. 40 "Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības"" (2014-VSS-920).
 

Dažādi jautājumi

27.§

Dažādi

____________________________________

(R.Kronbergs, I.Pētersone-Godmane, S.Voldiņš, I.Šņucins, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai, ka pildot Ministru prezidentes 2015.gada 16.februāra rezolūciju Nr. 111-1/24, 1.pielikums aizpildāms tikai par Ministru kabineta sēdē atbalstītajiem tiesību aktiem.
2. Nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē turpināt diskusiju par minētās rezolūcijas izpildi un par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu tiesību aktu projektu izstrādes procesā.
3. Valsts sekretāriem sagatavot argumentētus priekšlikumus diskusijai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību