Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.14

2015.gada 9.aprīļī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

 J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres viettā - departamneta direktore

S.Dumbrovska

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

VSS-299
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""

VSS-300
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

VSS-301
____________________________________

(R.Kronbergs, E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""

VSS-302
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""

VSS-303
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

VSS-304
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""

VSS-305
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatu, kādu var ieņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, kuri nav ierēdņi"

VSS-306
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana""

VSS-308
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana""

VSS-309
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana""

VSS-310
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana""

VSS-311
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana""

VSS-312
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 "Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana""

VSS-313
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""

VSS-314
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-297
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs" Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-307
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""

VSS-293
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"

VSS-294
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-295
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

VSS-296
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Ziņojumu sniegšanas par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība"

VSS-298
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsauvamie projekti

23.§

Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 1.aprīļa vēstulē Nr.43-2-2696 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-973
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 31.marta vēstulē Nr.413-1-2688 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.41 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 5.jūlijam.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-998
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 31.marta vēstulē Nr.413-1-2688 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 30.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.42 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 5.jūlijam.
 
26.§
Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-353
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 1.aprīļa vēstulē Nr.01-05e/1352 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 17.aprīla sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.janvārim.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

VSS-892
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 1.aprīļa vēstulē Nr.10.3-1e/1243/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.38 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūlijam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)"

VSS-910
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 1.aprīļa vēstulē Nr.10.3-1e/1243/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.38 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūlijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

29.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"

VSS-910
TA-2662 ____________________________________

(J.Krastiņa, R.Kronbergs, S.Voldiņš, E.Ansons, B.Bāne, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par institūciju, kurai deleģēt uzdevumu - noteikt ir vai nav noticis intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai uzaicināt Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta komitejas sēdē šā jautājuma izskatīšanā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību