Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.26

2015.gada 9.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - vēstnieks

I.Bērziņš

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

VSS-745
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

VSS-746
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību"

VSS-747
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas ielā 5, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.01000240189) pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-748
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par rādītāju – republikas pilsētu iekšzemes kopprodukts un pievienotā vērtība – iegūšanas iespējām un šādas informācijas iegūšanas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu"

VSS-731
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku dienesta apliecību"

VSS-713
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-714
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-715
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

VSS-724
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-725
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"

VSS-726
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"

VSS-727
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

VSS-736
____________________________________

(U.Lielpēters, I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederācija. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Augstākās izglītības padomes, Rektoru padomes, Latvijas Universitāšu asociācijas un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""

VSS-737
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" 8.4.1.1.pasākuma "Izmēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam" īstenošanas noteikumi"

VSS-738
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras viedokli par noteikumu projektu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola" Satversmes grozījumiem"

VSS-739
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja""

VSS-732
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

VSS-733
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""

VSS-734
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu un maģistrālo tīklu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-735
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Straumes A" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-716
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

VSS-717
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"

VSS-718
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums"

VSS-742
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

VSS-743
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

VSS-744
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu"

VSS-740
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""

VSS-741
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""

VSS-719
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
30.§
Likumprojekts "Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu"

VSS-720
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu"

VSS-721
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.38 Indrānu ielā 8, Koknesē, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"

VSS-722
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Kokneses novada pašvaldību.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-723
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Krustpils novada pašvaldību.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

VSS-728
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

VSS-729
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

VSS-730
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

VSS-39
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 1.jūlija vēstulē Nr. 01-05e/2833 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 15.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.2 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 20.augustam.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""

VSS-520
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 1.jūlija vēstulē Nr. 01-05e/2822 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 14.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.19 14.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"

VSS-1104
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 8.jūlija vēstulē Nr. 5.1-17/2025 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 4.decembra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

VSS-1109
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 4.decembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.47 14.§).
 
41.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-17
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 30.jūnija vēstulē Nr.18-1e/5263 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 8.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.septembrim.
 
42.§
Noteikumu projekts "Par Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanu"

VSS-524
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 14.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.19 20.§).
 
43.§
Noteikumu projekts "Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu"

VSS-563
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 21.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.20 35.§).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-160
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 29.jūnija vēstulē Nr.8.7-3e/2208/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.7 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

VSS-892
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.38 21.§).
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)"

VSS-910
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.38 23.§)
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

47.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, tajā skaitā valsts informācijas sistēmu, atbilstību minimālajām drošības prasībām"

VSS-910
TA-1221 ____________________________________

(K.Solovjovs, E.Upīte, J.Sārts, I.Kucina, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 34.punktu, paredzot, ka Aizsardzības ministrija centralizēti organizē minētā pakalpojuma iepirkumu, kā arī attiecīgi papildināt anotācijas III sadaļas 7.punktu ar provizorisku minētā pakalpojuma izmaksu aprēķinu (minēts anotācijas II sadaļas 3.punktā);
2.2. noteikumu projektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""

VSS-910
TA-1293 ____________________________________

(I.Jaunzeme, J.Macuka, I.Aire, I.Kucina, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem likumprojektā iekļautā 14.prim panta otrajā daļā norādīt avotus (iestādes un institūcijas), no kuriem tiks iegūta informācija Labklājības informācijas sistēmai, un trešajā daļā svītrot regulējumu jautājumā par avotiem;
2.2. precizēt anotāciju atbilstoši Iekšlietu ministrijas priekšlikumam;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

49.§

Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

VSS-1076
TA-1293 ____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 25.jūnija vēstulē Nr.523-1-5174 minēto, atzīmēt, ka Valsts sekretāru 2014.gada 27.novembra sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.46 26.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2015.gada 18.septembrim
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Skatīt darba kārtību