Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.28

2015.gada 23.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

 

 E.Upīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

I.Bērziņš

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

V.Vesperis

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Valsts kancelejas juriskonsults

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

VSS-789
____________________________________

(E.Upīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu"

VSS-790
____________________________________

(E.Upīte)

Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"

VSS-780
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

VSS-781
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Plāna projekts "Plāns par Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumiem 2015.-2019.gadam"

VSS-782
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai plāna projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""

VSS-791
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

VSS-797
____________________________________

(E.Upīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Augstākās izglītības padomes, Centrālā finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Universitāšu asociācijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rektoru padomes un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"

VSS-798
____________________________________

(E.Upīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Augstākās izglītības padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Rektoru Padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""

VSS-799
____________________________________

(E.Upīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Augstākās izglītības padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Rektoru Padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

VSS-795
____________________________________

(E.Upīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskas zonas likumā"

VSS-783
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošanu, sertificēšanu un uzraudzību"

VSS-784
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai"

VSS-787
____________________________________

(E.Upīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-788
____________________________________

(E.Upīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

VSS-792
____________________________________

(E.Upīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

VSS-793
____________________________________

(E.Upīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016. gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-794
____________________________________

(E.Upīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"

VSS-779
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Vienošanās par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām"

VSS-796
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

VSS-785
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības un novērtēšanas kārtība par atbilstību standartiem"

VSS-786
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"

VSS-85
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 15.jūlija vēstulē Nr.1-55/1675 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 22.janvāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.3 6.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 23.janvārim.


 
23.§
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-132
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attūistības ministrijas 2015.gada 13.jūlija vēstulē Nr.18-1e/5586 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.6 12.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim.


 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"

VSS-881
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 21.jūlija vēstulē Nr.03-05/2954 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.37 18.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.februārim.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1398 ____________________________________

(K.Lore, R.Kronbergs, V.Reitere, E.Upīte)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.2. turpmāk šādos gadījumos, valstij piekrītošu nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā, pamatot balstoties uz likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 8.pantu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1246 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, R.Kronbergs, E.Turka, Dž.Innusa, I.Braunfelde, R.Beinarovičs, E.Upīte)

1. Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija uztur izvirzīto iebildumu, atlikt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai pēc 2015.gada 30. jūlija Valsts sekretāru sanāksmes nodrošināt starpministriju sanāksmi ar Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, lai meklētu risinājumus rezerves zemes fondā iekļauto valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā, bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.
3. Atbilstoši sanāksmes rezultātiem, Vides aizsardzības un reģionālai attīstības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par rīkojuma projekta tālāko virzību.
 

Dažādi jautājumi

27.§

Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem turpmāko darbību

____________________________________

(J.Šnore, I.Jaunzeme, E.Turka, R.Kronbergs, I.Braunfelde, E.Upīte)

1. Pieņemt zināšanai sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2015.gada 13. augusta Valsts sekretāru sanāksmē sniegt informatīvo ziņojumu par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem turpmāko darbību.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Skatīt darba kārtību