Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.29

2015.gada 30.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos,

Komunikācijas departamenta vadītāja

 

 

 L.Kučinska

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

E.Celmiņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

R.Kancēvičs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - galvenais speciālists

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsults

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-816
____________________________________

(L.Kučinska)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr. 85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""

VSS-809
____________________________________

(L.Kučinska)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""

VSS-810
____________________________________

(L.Kučinska)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par jaunās politikas iniciatīvai "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" piešķirtā finansējuma novirzīšanu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai"

VSS-803
____________________________________

(L.Kučinska)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"

VSS-820
____________________________________

(L.Kučinska)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-811
____________________________________

(L.Kučinska)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-812
____________________________________

(L.Kučinska)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2016.gadam"

VSS-813
____________________________________

(L.Kučinska)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonds viedokli par rīkojuma projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem"

VSS-814
____________________________________

(L.Kučinska)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1502 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""

VSS-815
____________________________________

(L.Kučinska)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" peļņas daļu"

VSS-818
____________________________________

(L.Kučinska)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

VSS-817
____________________________________

(L.Kučinska)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"

VSS-819
____________________________________

(L.Kučinska)

1. Labklājības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par plāna projektu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015. gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-800
____________________________________

(L.Kučinska)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-801
____________________________________

(L.Kučinska)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu sniedzēju internetā uzraudzības uzlabošanai"

VSS-802
____________________________________

(L.Kučinska)

1. Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-804
____________________________________

(L.Kučinska)

Zemkopības ministrijai notiekumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā"

VSS-805
____________________________________

(L.Kučinska)

Zemkopības ministrijai notiekumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju un nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā"

VSS-806
____________________________________

(L.Kučinska)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem"

VSS-807
____________________________________

(L.Kučinska)

Zemkopības ministrijai notiekumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-808
____________________________________

(L.Kučinska)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par militāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu uzskaiti"

VSS-18
____________________________________

(L.Kučinska)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2015.gada 20.jūlija vēstulē Nr.MV-N/1739 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 8.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 1.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām"

VSS-19
____________________________________

(L.Kučinska)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2015.gada 20.jūlija vēstulē Nr.MV-N/1739 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 8.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 2.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus"

VSS-20
____________________________________

(L.Kučinska)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2015.gada 20.jūlija vēstulē Nr.MV-N/1739 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 8.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 3.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.oktobrim.
 

Slēgtā daļa

25.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

____________________________________

(A.Pildegovičs, L.Kučinska)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:15

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos,

Komunikācijas departamenta vadītāja

Laine Kučinska

Skatīt darba kārtību