Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.34

2015.gada 3.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja niršanai ierobežotās teritorijās"

VSS-918
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""

VSS-912
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"

VSS-913
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

VSS-919
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-914
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība", akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra", akciju sabiedrības "Grindeks", akciju sabiedrības "Rīgas alus darītava "Vārpa"" un akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

VSS-925
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums"

VSS-921
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2016.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-922
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu labošanas termiņu"

VSS-915
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-916
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Cēsu novada pašvaldību.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""

VSS-917
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze"

VSS-920
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Obligātās ābolu un bumbieru sidra nekaitīguma un marķējuma prasības"

VSS-923
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""

VSS-924
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-153
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 20.augusta vēstulē Nr. 41/471-3410 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.7 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-154
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 20.augusta vēstulē Nr. 41/471-3410 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.7 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 2008. gada 25. marta noteikumos Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi""

VSS-155
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 20.augusta vēstulē Nr. 41/471-3410 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.7 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
18.§
(2014) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-858
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 20.augusta vēstulē Nr. 41/471-3410 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 18.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.36 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
19.§
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"

VSS-156
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 26.augusta vēstulē Nr. 1-55/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.7 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.septembrim.
 
20.§
(2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

VSS-751
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstulē Nr. 01-05e/3582 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.31 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.novembrim.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

VSS-39
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 21.augusta vēstulē Nr. 01-05e/3529 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 15.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.2 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
22.§
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"

VSS-885
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 1.septembra vēstulē Nr. 5.8-3/2439 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto plāna projektu (prot. Nr.37 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.oktobrim.
 
23.§
(2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""

VSS-901
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstulē Nr.13.18-1e/6849 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.38 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"

VSS-224
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 25.augusta vēstulē Nr.18-1e/4.2-3/6850 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

VSS-99
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.janvāra sanāksmē Zemkopības ministrijas izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.4 19.§).
 

Informatīvie jautājumi

26.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-99
____________________________________

(I.Gailīte)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:105

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību