Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.3636

2015.gada 17.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs

K.Cirsis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas un Pasaules informācijas sabiedrības samita augsta līmeņa pārskata pasākuma atbalsta budžetos"

VSS-951
____________________________________

(I.Gailīte)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

VSS-953
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Saeimas Kancelejas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju Muižas ielā 8 un Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-952
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Ekonomikas ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ādažu novada pašvaldību.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-944
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""

VSS-943
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-954
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

VSS-955
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Pašvaldību savienību, Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību"

VSS-945
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Daudzpusējo vienošanos starp Luksemburgu un dalībvalstīm par "ESPON 2020" sadarbības programmas īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu"

VSS-946
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali Vienotā valsts klientu apkalpošanas centra Valsts ieņēmumu dienesta telpās Talejas ielā 1, Rīgā, darbības nodrošināšanai"

VSS-947
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-948
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

VSS-949
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Madridē 2015. gada 20.–21. oktobrī notiekošajām ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā"

VSS-950
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu maksimālo mēneša atlīdzības apmēru"

VSS-956
____________________________________

(P.Vilks, I.Gailīte)

1. Pārresoru koordinācijas centram noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Pārresoru koordinācijas centrs lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
3. Lai ievērotu Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzēto sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē, Pārresoru koordinācijas centram publicēt savā tīmekļa vietnē sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" attiecīgu paziņojumu par izstrādāto noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

15.§

(2014) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-831
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.septembra vēstulē Nr.441-1-7059 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.35 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
16.§
(2014) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1011
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 14.septembra vēstulē Nr.5.1-17/2507 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.43 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
17.§
(2014) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"

VSS-1012
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 14.septembra vēstulē Nr.5.1-17/2507 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.43 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
18.§
(2014) projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""

VSS-1013
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 14.septembra vēstulē Nr.5.1-17/2507 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.43 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
19.§
(2014) Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"

VSS-972
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 17.martam.
 

Informatīvie jautājumi

20.§

Par kandidātu nominēšanu jaunajai Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai

VSS-972
____________________________________

(I.Skujiņa, R.Kronbergs, U.Lielpēters, I.Jaunzeme, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
2. Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par nominējamo kandidātu jaunajai Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai, Ārlietu ministrijai jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
3. Ārlietu ministrijai divu nedēļu laikā kopīgi ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Labklājības ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un ārlietu ministram iesniegt tos Valsts kancelejā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

Skatīt darba kārtību