Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.38

2015.gada 1.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

R.Kancēvičs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā -nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-990
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-991
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zalves ielā 52B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-977
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.487 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-985
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika""

VSS-986
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-987
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-979
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atteku salā 2, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-980
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"

VSS-981
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse un Starptautiskā teātra institūta Latvijas centrs sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 8, Raunā, Raunas novadā, pārdošanu"

VSS-978
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-995
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Satiksmes ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ainažu novada pašvaldību.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P45 Viļaka –Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-996
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""

VSS-997
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 12.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

VSS-998
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

VSS-999
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

VSS-982
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Patentu valdes nolikums"

VSS-983
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa amata pretendentu un locekļu atestācijas eksāmena kārtība"

VSS-984
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds""

VSS-992
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Jaunaudari - 2, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-993
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Durbes novada pašvaldību.
 
21.§
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"

VSS-994
____________________________________

(S.Voldiņš, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

VSS-988
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātājiem"

VSS-989
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

24.§

Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā tiek vērtēti kapitālsabiedrības, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, darbības rezultāti un finanšu rādītāji"

VSS-1000
____________________________________

(M.Krieviņš)

Pārresoru koordinācijas centram noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

VSS-932
____________________________________

(J.Garisons, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 10.septembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 3.§).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

VSS-227
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 21.septembra vēstulē Nr.441-1-7522 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

VSS-264
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 21.septembra vēstulē Nr.413-1-7545 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 26.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.12 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 2.novembrim.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-87
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 22.septembra vēstulē Nr.12-38/5014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.4 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim.
 
29.§
(2014) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem atalgojuma sistēmas attīstībai kultūras nozarē"

VSS-913
____________________________________

(S.Voldiņš, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 9.oktobra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.39 9.§).
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""

VSS-248
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 16.septembra vēstulē Nr.03-05/3619 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.11 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.novembrim.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

VSS-200
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 15.septembra vēstulē Nr.01-08.15/3579 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.9 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
32.§
(2013) Koncepcijas projekts "Par ārsta prakses juridisko statusu"

VSS-1919
____________________________________

(S.Zvidriņa, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 31.oktobra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.43 22.§).
 
33.§
(2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

VSS-1074
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 21.septembra vēstulē Nr.4.1-1e/3059/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.46 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.martam.
 

Informatīvie jautājumi

34.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1074
____________________________________

(I.Jaunzeme, M.Krieviņš)

1. Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora aicinājumu valsts sekretāriem pārskatīt neizpildītos kontrolē esošos uzdevumus, veicināt to izpildi un iesniegt Valsts kancelejā informāciju (ja nepieciešams, attiecīga tiesību akta projekta veidā) par kontroles izbeigšanu aktualitāti zaudējušiem uzdevumiem.
 
35.§
Par kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī

VSS-1074
____________________________________

(J.Garisons, I.Gailīte, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
2. Valsts sekretāriem nodrošināt, lai atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī" noteiktajam regulējumam ministru mobilajos telefonos būtu atpazīstami apziņotāju numuri (valsts sekretāriem izsniegti sanāksmes laikā) uz kuriem atbildēt vai ar atbildes īsziņu paziņot par īsziņas saņemšanu.
 
36.§
Dažādi jautājumi

VSS-1074
____________________________________

(B.Bāne, J.Plūme, E.Upīte, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanas grafiku Saeimā (2015.gada 3.novembris - pirmais lasījums un 30.novembris - otrais lasījums), par turpmāko valsts budžeta 2016.gadam pieņemšanas procesu un ministriju koordinatoru norīkošanu, un par to, ka Finanšu ministrija nosūtīs visiem valsts sekretāriem un Valsts kancelejas direktoram attiecīgu informāciju koordinētas rīcības nodrošināšanai.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāves sniegto informāciju par Rīgā 2015.gada 28.oktobrī plānoto Igaunijas Republikas ministriju valsts sekretāru un Igaunijas Republikas Valsts kancelejas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīti saistībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas jautājumiem. Vizītē ieradīsies Tieslietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Vides ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Finanšu ministrijas un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāri. Valsts kancelejai elektroniski nosūtīt valsts sekretāriem minētās vizītes darba kārtību un citu vizītes organizēšanai nepieciešamo informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību