Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.39

2015.gada 8.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

 Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietnieceL.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi"

VSS-1009
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-1010
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

VSS-1001
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

VSS-1002
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1003
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

VSS-1008
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

VSS-1013
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""

VSS-1004
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""

VSS-1005
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Konkurences padomi, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1006
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "" Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

VSS-1007
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"

VSS-1011
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1012
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

14.§

(2014) Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

VSS-1138
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 28.septembra vēstulē Nr.441-1-7743 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.decembra sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr. 48 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 20.decembrim.
 
15.§
(2014) Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"

VSS-871
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 27.septembra vēstulē Nr.12-38/5119 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.37 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.martam.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-188
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 6.oktobra vēstulē Nr.7-2-02/5290 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"

VSS-189
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 6.oktobra vēstulē Nr.7-2-02/5278 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

VSS-190
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 6.oktobra vēstulē Nr.7-2-02/5291 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim.
 
19.§
(2014) Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"

VSS-1078
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 30.septembra vēstulē Nr.1-55/2311 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.46 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.decembrim.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"

VSS-222
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 7.oktobra vēstulē Nr.1-55/2390 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.10 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 17.novembrim
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Rīgas Tehniskajai universitātei"

VSS-196
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.9 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
22.§
(2014) Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"

VSS-1104
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 5.oktobra vēstulē Nr. 5.1-17/2688 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 4.decembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.47 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
23.§
Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu vadības likums"

VSS-235
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 1.oktobra vēstulē Nr. 03-05/3831 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
24.§
(2014) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-752
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 30.septembra vēstulē Nr.18-1e/8054 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.31 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.oktobrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-246
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.marta sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.11 18.§).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību