Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.40

2015.gada 15.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

E.Moora-Sīpola

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

VSS-1022
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai Saeimas lēmumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu"

VSS-1023
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Jordānijas Hašimītu Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

VSS-1024
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" īstenošanas noteikumi"

VSS-1019
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts"Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""

VSS-1014
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""

VSS-1015
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

VSS-1016
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

VSS-1025
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1026
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

VSS-1027
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1028
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku""

VSS-1017
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

VSS-1018
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs viedokli par noteikuma projektu.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes aģentūras-zinātniskā institūta "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" pārveidi"

VSS-1020
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Zinātnes padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta-atvasinātas publiskas personas "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"

VSS-1021
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Zinātnes padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
16.§
Pamatnostādņu projekts "Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam"

VSS-1029
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2015.-2017.gadam"

VSS-1030
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Vēstuļu korespondences reglamentu"

VSS-1034
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

VSS-1035
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""

VSS-1036
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Daugavgrīvas šosejā 1C, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1037
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1038
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Satiksmes ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Dobeles novada pašvaldību.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-1039
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

VSS-1031
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""

VSS-1032
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

VSS-1033
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Makšķernieku asociācija sniegs viedokli par noteikuma projektu.

 

Atsaucamie projekti

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 2008. gada 25. marta noteikumos Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi""

VSS-155
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 1.oktobra vēstulē Nr.41/547-3953 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr. 7 3.§).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-288
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 8.oktobra vēstulē Nr.442-1-7991 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 2.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr. 13 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā""

VSS-692
____________________________________

(R.Beinarovičs, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 2.jūlija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr. 25 1.§).
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"

VSS-986
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 7.oktobra vēstulē Nr.12-38/5317 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 30.oktobra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr. 42 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
31.§
(2013) Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""

VSS-573
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Valsts kancelejas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 57.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 8.februārim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"

VSS-573
TA-729 ____________________________________

(K.Lore, J.Upeniece, B.Bāne, R.Beinarovičs, L.Lejiņa, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", nododot šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts īpašuma objektu Finanšu ministrijas valdījumā, nodrošina, ka nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība, kā arī tai piegulošā teritorija ir sakārtota atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Ministru kabinets katrā individuālā gadījumā lemj atsevišķi, vai Ministru kabineta rīkojuma projektā par valsts īpašuma objektu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā jāparedz pienākums valdītājam nodrošināt, ka nekustamais īpašums ir sakārtots atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

33.§

Par Darba laika uzskaites sistēmas turpmāko lietošanu

VSS-573
TA-729 ____________________________________

(E.Upīte, R.Kronbergs, B.Bāne, R.Beinarovičs, I.Jaunzeme, J.Šnore, K.Ozoliņš, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidenta rezolūcijas projektu, paredzot no 2015.gada 1.novembra darba laika uzskaites sistēmas lietošanu kā brīvprātīgu.
3. Valsts kancelejai turpināt sistēmas pilotieviešanu, izvērtējot tā apjomu un sasaistot ar citiem iestādes vadības procesiem, un līdz 2017.gada 1.aprīlim informēt Valsts sekretāru sanāksmi par sasniegtajiem rezultātiem un iespējām izveidot uzlabotu sistēmu un izmantot to arī turpmāk valsts pārvaldē.
 
34.§
Par atsevišķiem Ministru kabineta darba organizēšanas jautājumiem

VSS-573
TA-729 ____________________________________

(R.Kronbergs, J.Šnore, R.Beinarovičs, I.Gailīte, M.Krieviņš)

1. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja divu nedēļu laikā ar katru ministriju individuāli vienosies par personu loku, kurām e-portfelī būs pieejama ierobežotas pieejamības informācija.
2. Ņemot vērā pieņemšanai steidzamības kārtā iesniegto tiesību aktu projektu skaitu un Ministru kabineta sēdes papildus darba kārtībā iekļauto jautājumu īpatsvara nemainīgi augsto dinamiku pa gadiem, Valsts kanceleja plāno izstrādāt kompleksu risinājumu steidzamai izskatīšanai pieteikto jautājumu skaita samazināšanai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību