Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.47

2015.gada 3.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

VSS-1274
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

VSS-1275
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

VSS-1276
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.59 "Par pabalstu 1991.gada janvāra barikāžu laikā bojā gājušo personu radiniekiem""

VSS-1277
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi""

VSS-1287
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanu, ražošanu un liftu uzstādīšanu un atbilstības novērtēšanu"

VSS-1288
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumā Nr.277 "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju""

VSS-1271
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016.gadā"

VSS-1272
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru padomes, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Koledžu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Likumprojekts "Par likuma "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1273
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"

VSS-1278
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Kultūras ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Konkurences padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par plāna projektu.
 
11.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"

VSS-1289
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Kultūras ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Konkurences padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par pamatnostādņu projektu.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"

VSS-1283
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Konkurences padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"

VSS-1284
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Konkurences padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums"

VSS-1285
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"

VSS-1286
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1279
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Liepājas pilsētas domi.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

VSS-1280
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 14.decembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""

VSS-1281
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi"

VSS-1282
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs biedrības "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" un biedrības "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija" viedokli par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""

VSS-561
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 24.novembra vēstulē Nr.411-1-9384 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 21.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.februārim.
 
21.§
Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam"

VSS-593
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 23.novembra vēstulē Nr.01-05e/4862 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 28.maija sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.21 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 29.decembrim.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošās telpu grupas Mārupes ielā 39, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-708
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 26.novembra vēstulē Nr.01-05e/4907 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 2.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.25 9.§).
 

Informatīvie jautājumi

23.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(I.Gailīte)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
24.§
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībām

SAN-2110
____________________________________

(G.Puķītis, I.Liepa, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju.
2. Noteikt, ka Ministru kabineta rīkojumu projektus par valstij piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu - nodošanu pašvaldību īpašumā un par atteikumu nodot atsavināšanai privātpersonai sagatavo un virza tā ministrija, kuras valdījumā īpašums atrodas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē ir izvērtēt pašvaldības sniegto pamatojumu par valsts nekustamā īpašuma nepieciešamību tās funkciju nodrošināšanai un vai labums, ko sabiedrība iegūst, ja tiek atteikts nodot atsavināšanai attiecīgo valsts nekustamo īpašumu, ir lielāks nekā atsavināšanas ierosinātāja un pirmpirkuma tiesīgās personas tiesisko interešu ierobežojums.
4. Ja Ministru kabineta rīkojums par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā un atsavināšanas ierosinājuma atteikumu atsavināšanas ierosinātājam un pirmpirkuma tiesīgajai personai tiek pārsūdzēts tiesā, ministrija, kuras valdījumā ir valsts nekustamais īpašums, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta paskaidrojumu projektu, un nodrošina Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
5. Noteiktā kārtība ir attiecināma uz atsavināšanas ierosinājumiem, kas saņemti pēc šī lēmuma pieņemšanas, nemainot līdz šim izskatīšanā esošo lietu piekritību.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:15

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību