Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.49

2015.gada 17.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

P.R.Krieviņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

VSS-1370
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1358
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-1359
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

VSS-1360
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem"

VSS-1361
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.671 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem""

VSS-1362
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""

VSS-1363
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

VSS-1322
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Aizsardzības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

VSS-1323
____________________________________

(S.Voldiņš, M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Konkurences padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"

VSS-1320
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

VSS-1321
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju sakaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei"

VSS-1318
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-1319
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju sakaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

VSS-1324
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

VSS-1325
____________________________________

(I.Jaunzeme, M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 15.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""

VSS-1364
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas likums"

VSS-1365
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 8.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

VSS-1366
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 8.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības iegūšanai SIA "LDZ Cargo Loģistika""

VSS-1367
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošās ietekmes iegūšanai SIA "Rīgas vagonbūves uzņēmumā "Baltija"""

VSS-1368
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"

VSS-1369
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 8.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Amatas novada lauku apvidū"

VSS-1326
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Amatas novada pašvaldību.


 
23.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada lauku apvidū"

VSS-1327
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Inčukalna novada pašvaldību.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ķeipenes pagastā"

VSS-1328
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ogres novada pašvaldību.


 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada lauku apvidū"

VSS-1329
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Limbažu novada pašvaldību.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Madlienas pagastā"

VSS-1330
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ogres novada pašvaldību.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Neretas novada lauku apvidū"

VSS-1331
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Neretas novada pašvaldību.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ozolnieku novada lauku apvidū"

VSS-1332
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ozolnieku novada pašvaldību.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada lauku apvidū"

VSS-1333
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rēzeknes novada pašvaldību.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Riebiņu novada lauku apvidū"

VSS-1334
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Riebiņu novada pašvaldību.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada lauku apvidū"

VSS-1335
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rūjienas novada pašvaldību.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada lauku apvidū"

VSS-1336
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Salacgrīvas novada pašvaldību.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū"

VSS-1337
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Smiltenes novada pašvaldību.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Stopiņu novada lauku apvidū"

VSS-1338
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Stopiņu novada pašvaldību.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Taurupes pagastā"

VSS-1339
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ogres novada pašvaldību.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecpiebalgas novada lauku apvidū"

VSS-1340
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Vecpiebalgas novada pašvaldību.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada lauku apvidū"

VSS-1341
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Viļakas novada pašvaldību.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā"

VSS-1342
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldību.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada Piltenes pilsētā"

VSS-1343
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā"

VSS-1344
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Siguldas novada pašvaldību.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-1345
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Ģenerālprokuratūru (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Ascendum" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta projektu "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)""

VSS-1346
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai"

VSS-1347
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

VSS-1348
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""

VSS-1349
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu Mērsraga novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1350
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Mērsraga novada pašvaldību.
 
47.§
Noteikumu projekts "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1351
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Meža īpašnieku biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.


 
48.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"

VSS-1352
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Meža inventarizācijas veicēju apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
49.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"

VSS-1353
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Meža īpašnieku biedrība un Meža inventarizācijas veicēju apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu un stratēģisko mērķu apstiprināšanu Zemkopības ministrijas turējumā esošajā akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts""

VSS-1354
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.


 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""

VSS-1355
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi""

VSS-1356
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-1357
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte, M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Likumprojekts "Trauksmes cēlēju likums"

VSS-1371
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2016.gada 7.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

55.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

VSS-225
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 10.decembra vēstulē Nr.333-1-9902 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim.
 
56.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"

VSS-652
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 4.decembra vēstulē Nr.1-55/2849 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 11.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.23 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 3.jūnijam.
 
57.§
(2014) Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"

VSS-1078
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 10.decembra vēstulē Nr.1-55/2920 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.46 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.martam.
 
58.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"

VSS-607
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 8.decembra vēstulē Nr.01-05e/5084 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.22 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 20.janvārim.
 

Informatīvie jautājumi

59.§

Par Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem (ESVIS) paplašinātas izmantošanas pilotprojekta īstenošanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai

SAN-1354-IP
____________________________________

(E.Turka, M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 16.decembra vēstulē Nr.19.18-1e/10287 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami nodrošināt pilotprojekta pabeigšanu, lai 2016.gada janvāra vidū Valsts sekretāru sanāksmē lemtu par jaunizveidotās ESVIS papildu funkcionalitātes – nodrošināt ar Eiropas Savienības jautājumiem nesaistītu dokumentu līdz drošības līmenim "dienesta vajadzībām" (ieskaitot) izstrādi, apstrādi un apriti – uzlabošanas lietderību, ņemot vērā, ka sistēma ir pilnveidojama un ieviešama tikai tādā gadījumā, ja tā valsts pārvaldē tiešām atvieglo, nevis sarežģī darba pienākumu veikšanu.
 

Slēgtā daļa

60.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-2197-DV
____________________________________

(A.Pildegovičs, R.Kronbergs, I.Gailīte, K.Ozoliņš, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
61.§
Par aktuāliem valsts pārvaldes sadarbības jautājumiem


____________________________________

(J.Garisons, A.Pildegovičs, R.Kronbergs, R.Beinarovičs, K.Ozoliņš, I.Aire, I.Braunfelde, I.Jaunzeme, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību