Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.1

2016.gada 7.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

A.Ozols

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

VSS-2
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

VSS-3
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra nolikums""

VSS-4
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām"

VSS-13
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Sēklas un sākuma kapitāla fondu saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai noteikumi"

VSS-14
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-15
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-16
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""

VSS-17
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par finansējuma piešķiršanu patērētāju tiesību aizsardzības biedrībām par līdzdalību patērētāju strīdu risināšanā un patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānisma veicināšanu"

VSS-18
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem"

VSS-19
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Izaugsmes kapitāla fondu saimnieciskās darbības veicēju izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai noteikumi"

VSS-23
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas funkcionēšanas kārtība"

VSS-1
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"

VSS-5
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"

VSS-11
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"

VSS-12
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"

VSS-21
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru Padomes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas Zinātnes padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

VSS-9
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""

VSS-10
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

VSS-7
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederācija. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.797 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-8
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.686 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem""

VSS-20
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-24
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.augusta noteikumos Nr.547 "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-6
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu, kas parakstīts Parīzē, 1920.gada 9.februārī"

VSS-22
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Noteikumu projekts "Par Austrijas Republikas Federālā aizsardzības un sporta ministra pievienošanos "Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""

VSS-1137
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 7.§).
 
26.§
(2013) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

VSS-292
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 29.decembra vēstulē Nr.511-8-10410 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"

VSS-189
____________________________________

(B.Bāne, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 5.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.oktobrim.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""

VSS-601
____________________________________

(B.Bāne, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.aprīlim.
 
29.§
Likumprojekts "Pasažieru datu apstrādes likums"

VSS-606
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra vēstulē Nr.1-55/2932 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 13.jūnijam.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

VSS-615
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra vēstulē Nr.1-55/2931 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 13.jūnijam.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"

VSS-335
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 27.decembra vēstulē Nr.01-05e/5269 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.15 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
32.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana" 1.kārtas "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"

VSS-608
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 6.janvāra vēstulē Nr.01-05e/19 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.22 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.janvārim.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību""

VSS-646
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2015.gada 10.decembra vēstulē Nr.TA-83/35-1-01/217 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 11.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.23 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.aprīlim.
 
34.§
Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu vadības likums"

VSS-235
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 21.decembra vēstulē Nr.03-05/4920 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
35.§
Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"

VSS-603
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
36.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"

VSS-224
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 15.decembra vēstulē Nr.18-1e/4.2-3/10243 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.aprīlim.
 
37.§
(2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""

VSS-901
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 18.decembra vēstulē Nr.13.18-1e/10404 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 2.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.38 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-723
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 11.decembra vēstulē Nr.18-1e/10185 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 9.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 33.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

39.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-2849 ____________________________________

(J.Upeniece, A.Ozols, B.Bāne, M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc jaunā Ministru kabineta apstiprināšanas.
2. Zemkopības ministrijai izpildīt Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 9.§) 2.punktā doto uzdevumu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojektu par grozījumiem Meža likumā.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumprojektu.
 
40.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(M.Krieviņš)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību