Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.18

2016.gada 5.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.283 "Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās""

VSS-403
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""

VSS-407
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-408
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""

VSS-409
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Drošības policijas un Valsts vides dienesta viedokli par noteikumu projektu.

 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" 1.projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai sagatavoto prioritāro valsts ēku sarakstu"

VSS-406
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
6.§
Likumprojekts "Par Otro Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

VSS-387
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""

VSS-388
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā"

VSS-389
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par likumprojektu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-390
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas būvju ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu"

VSS-386
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"

VSS-391
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"

VSS-393
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
13.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-394
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

VSS-395
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"

VSS-396
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
16.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-397
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"

VSS-392
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"

VSS-404
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
19.§
Noteikumu projekts "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

VSS-405
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"

VSS-401
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzināmām tulka izmaksām civilprocesā"

VSS-402
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-398
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-399
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""

VSS-400
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""

VSS-601
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 28.aprīļa vēstulē Nr.20-01/2285 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.

 
26.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"

VSS-1077
____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 28.aprīļa vēstulē Nr.03-05/1632 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 22.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.jūnijam.

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§

Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"


TA-692 ____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"


TA-796 ____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"


TA-817 ____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
30.§
Likumprojektrs "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""


TA-823 ____________________________________

(M.Krieviņš)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Informatīvie ziņojumi

31.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

 

(M.Krieviņš)

 

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.

 
32.§
Par Valdības rīcības plāna īstenošanu

 

(M.Krieviņš)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Slēgtā daļa

33.§

Par atbildības sadalījuma risinājumiem hibrīdapdraudējuma mazināšanas koordinācijā

 

(M.Krieviņš)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību