Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.7

2017.gada 16.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente

B.Medvecka
K.Čuma-Zvirbule

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"

VSS-168
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-169
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par telpu Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Brāļu kapu komiteja""

VSS-170
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

VSS-183
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Valsts vides dienesta viedokli par rīkojuma projektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-163
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"

VSS-164
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"

VSS-165
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Likumprojekts "Apdrošināšanas līguma likums"

VSS-166
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs""

VSS-167
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu"

VSS-177
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

VSS-171
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijas lūgs Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Koledžu asociācijas un Latvijas Studentu apvienības viedokli par likumprojektu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"

VSS-172
____________________________________

(S.Voldiņš, M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums"

VSS-184
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojuma Nr.320 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas valdījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-190
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.435 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā""

VSS-191
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumā Nr.506 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2017.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-173
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums"

VSS-185
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē"

VSS-186
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"

VSS-187
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi"

VSS-188
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-189
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.maija rīkojumā Nr.283 "Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo un kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā""

VSS-178
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-179
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"

VSS-180
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība""

VSS-181
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Ezeri" un Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumos Nr.925 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības""

VSS-182
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Ezeri" un Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"

VSS-174
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""

VSS-175
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-176
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""

VSS-162
____________________________________

(M.Krieviņš)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

31.§

Likumprojekts "Personvārda un tautības ieraksta maiņas likums"

VSS-251
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 24.marta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.12 19.§).
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts zemes dienesta vienotā arhīva glabātavas izveidi"

VSS-702
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 21.jūlija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.28 18.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-171 ____________________________________

(I.Eglītis, B.Bāne, E.Bērziņa, R.Irklis, J.Stinka, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nedēļas laikā iesniegs Finanšu ministrijā informāciju par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijas atbilstību Eiropas Kopienu Tiesas 2003.gada 24.jūlija sprieduma kritērijiem.
3. Finanšu ministrijai nedēļas laikā no saņemšanas brīža iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sniegto informāciju un, ja nepieciešams, par izvērtējuma rezultātiem sniegt attiecīgu informāciju jautājumu izskatot Ministru kabineta sēdē.
4. Ekonomikas ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu izskatīšanai š.g. 7.marta Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību