Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.49

2018.gada 13.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

I.Pauloviča
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei"

VSS-1248
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

VSS-1249
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1250
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes novada Lūznavas pagastā valsts aizsardzības vajadzībām"

VSS-1251
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1246
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"

VSS-1247
____________________________________

(Ē.Eglītis, J.Citskovskis)

Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, Ekonomikas ministrijas likumprojekta izsludināšanu atlikt uz nedēļu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1239
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) Saprašanās memorandu par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā"

VSS-1268
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja viedokli par Ministru kabineta sēdēs protokollēmuma projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-1269
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

VSS-1270
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki"

VSS-1271
____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""

VSS-1272
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""

VSS-1241
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lomonosova ielā 1 k-13, Rīgā, pārdošanu"

VSS-1242
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"

VSS-1243
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

VSS-1240
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam"

VSS-1257
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

VSS-1258
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""

VSS-1245
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""

VSS-1252
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1264
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-1265
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi"

VSS-1266
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi"

VSS-1267
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

VSS-1244
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija lūgs Latvijas Organiskās sintēzes institūta viedokli par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

VSS-1259
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""

VSS-1260
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""

VSS-1261
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Jūrmalas Baltā kāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1262
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Plāna projekts "Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam"

VSS-1263
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par plāna projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Meža īpašnieku biedrība un Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-1253
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

VSS-1254
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""

VSS-1255
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.143 "Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm""

VSS-1256
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

35.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-2212 ____________________________________

(K.Lore, R.Kronbergs, D.Palčevska, I.Bērziņa, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt izteiktos iebildumus un vienoties par noteikumu projekta redakciju;
2.2. precizēt noteikumu projektu atbilstoši vienošanās rezultātiem un iesniegt to Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

36.§

Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas aktualitātes un atbalsta funkciju centralizācija

 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Lejiņa, J.Garisons, D.Trofimovs, I.Pauloviča, L.Liepiņa, A.Zaļūksnis, J.Garisons, Ē.Eglītis, D.Lucaua, I.Rasuma, K.Ozoliņš, A.Pelšs, D.Lucaua, B.Bāne, I.Alliks, R.Muciņš, D.Vilsone, P.Vilks, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas un Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Valsts kancelejai atkārtoti nosūtīt ministrijām informāciju par vispārējās lietošanas vieglo automašīnu skaitu, kurām nobraukums 2017.gada laikā ir bijis mazāks par 8500 km.
3. Ministrijām precizēt informāciju par automašīnām, kurām 2017.gadā bija mazs nobraukums, un līdz 2018.gada 22.decembrim informēt Valsts kanceleju par izmaiņām transportlīdzekļu izmantošanas efektivitātē.
4. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija kopīgi ar Valsts kanceleju plāno uzsākt sadarbību pilotprojekta īstenošanai par automašīnu kopīgu izmantošanu, lietojot viedo autotransporta rezervēšanas sistēmu.
5. Ministrijām līdz 2019.gada 30.janvārim iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamību pārskatīt maksimāli pieļaujamo ogļskābās gāzes (CO2) izmešu līmeni automobiļiem.
6. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas regulē automašīnu iegādi un nomu ministrijās, citās centrālās valsts iestādēs un to padotībā esošās iestādēs.
7. Atzīmēt, ka attiecībā uz centralizētajiem iepirkumiem tiek noteikts šāds atbildības sadalījums:
7.1. Iepirkumu uzraudzības birojam sagatavot un nosūtīt ministrijām ieteikumus centralizētā iepirkuma norisei, tostarp iepirkumu dokumentu sagatavošanai, lai iepirkumu rezultātu varētu iekļaut EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā;
7.2. Aizsardzības ministrijai, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram organizēt centralizētu degvielas iepirkumu;
7.3. Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai, augstskolām un zinātniskajiem institūtiem organizēt centralizētu laboratorijas materiālu, reaģentu un ķimikāliju iepirkumu;
7.4. Ekonomikas ministrijai, Iepirkumu uzraudzības birojam, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, nozares ekspertiem sagatavot elektroenerģijas iepirkuma dokumentus un izvērtēt iespēju veikt centralizētu elektroenerģijas iepirkumu ministriju un padotības iestāžu vajadzībām;
7.5. Iepirkumu uzraudzības birojam, ministrijām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai veikt centralizēto iepirkumu rezultātu apkopojumu un noteikt turpmākos pasākumus centralizēto iepirkumu attīstībai;
7.6. visas ministrijas - informēt vienai otru par iespējām pievienoties iepirkumiem ar visaptverošām vienošanām, kas tiek plānoti izsludināt 2020.gadā.
8. Ministrijām izvērtēt iespēju iesaistīties 2019.gadā iepriekšminētajos centralizētajos iepirkumos.


 
37.§
Par problēmjautājumiem Eiropas Savienības koordinācijas jomā attiecībā uz jaunām Eiropas Komisijas iniciatīvām un atbildību noteikšanu

____________________________________

(A.Pelšs, R.Kronbergs, K.Ozoliņš, L.Lejiņa, J.Garisons, D.Trofimovs, I.Alliks, S.Silkalna, S.Rupjā, Ē.Eglītis, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atbalstīt, ka turpmāk tiks ievēroti šādi lēmuma par atbildības noteikšanu jaunajām Eiropas Komisijas iniciatīvām pieņemšanas termiņi:
2.1. Ārlietu ministrija nedēļas laikā sadarbībā ar nozaru ministrijām pieņem lēmumu par atbildības sadalījumu attiecīgajam Eiropas Komisijas priekšlikumam;
2.2. ja iepriekš minēto vienošanos par atbildības sadalījumu nav iespējams panākt, tad divu nedēļu laikā lēmumu pieņem Vecāko amatpersonu sanāksmē, iesaistot attiecīgo iestāžu ekspertus;
2.3. ja Vecāko amatpersonu sanāksmē vienošanās netiek panākta, tad mēneša laikā jautājums tiek virzīts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē un pēc tam, ja nepieciešams, Ministru kabinetā.
3. Noteikt, ka turpmāk, pieņemot lēmumu Vecāko amatpersonu sanāksmē par atbildīgo iestādi jautājumos, par kuriem nav panākta vienošanās, pēc iespējas tiks sadalīts konkrēts atbildības apjoms līdzatbildīgajām iestādēm.
4. Aicināt līdzatbildīgās iestādes aktīvi iesaistīties pozīcijas izstrādes procesā un tās ieviešanā.
 
38.§
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Komisijas priekšlikumam Eiropas Padomes un Parlamenta regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM (2018) 0640)

SAN-999____________________________________

(A.Pelšs, D.Trofimovs, K.Ozoliņš, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt Ārlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus un noteikt Iekšlietu ministriju par koordinējošo un atbildīgo iestādi Eiropas Komisijas priekšlikumam Eiropas Padomes un Parlamenta regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (COM (2018) 0640), kā līdzatbildīgās iestādes apstiprināt Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kultūras ministriju un Aizsardzības ministriju.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu noteikt, ka Satiksmes ministrija un Ekonomikas ministrija kā līdzatbildīgās iestādes nodrošina sadarbību ar attiecīgās nozares pārstāvjiem.
3. Pieņemt zināšanai, ka lēmums par konkrētu atbildības apjomu līdzatbildīgajām iestādēm tiks pieņemts Vecāko amatpersonu sanāksmē.
 
39.§
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (COM (2018) 630)

SAN-1000____________________________________

(J.Garisons, D.Lucaua, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt Ārlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus un noteikt Aizsardzības ministriju par koordinējošo un atbildīgo iestādi Eiropas Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu (COM (2018) 630), kā līdzatbildīgās iestādes apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju.
2. Pieņemt zināšanai, ka lēmums par konkrētu atbildības apjomu līdzatbildīgajām iestādēm tiks pieņemts Vecāko amatpersonu sanāksmē.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:25

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību