Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.22

2019.gada 6.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Puriņš

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktora vietniece

A.Leitāne-Šķēle

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Vītoliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-495
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-496
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

VSS-497
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protokolu"

VSS-498
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) protokolu Līgumam par sadarbību daļiņu fizikā un citās abas puses interesējošās jomās"

VSS-523
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""

VSS-499
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

VSS-500
____________________________________

(I.Kucina, D.Vilsone, J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.24 "Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi""

VSS-501
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.123 "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu""

VSS-502
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

VSS-503
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.235 "Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums""

VSS-504
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumos Nr.392 "Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika""

VSS-505
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumos Nr.440 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu""

VSS-506
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika""

VSS-507
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""

VSS-508
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""

VSS-509
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.534 "Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""

VSS-510
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.582 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums""

VSS-511
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība""

VSS-512
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas""

VSS-513
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā""

VSS-514
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums""

VSS-515
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

VSS-516
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (apvienotā anotācija - VSS-500, VSS-501, VSS-502, VSS-503, VSS-504, VSS-505, VSS-506, VSS-507, VSS-508, VSS-509, VSS-510, VSS-511, VSS-512, VSS-513, VSS-514, VSS-515, VSS-516).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 14.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"

VSS-517
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Satversmes aizsardzības biroju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Militārās izlūkošanas un drošības dienesta un Valsts drošības dienesta viedokli par informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

VSS-518
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

VSS-519
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

VSS-520
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"

VSS-521
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.394 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība""

VSS-522
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"

VSS-529
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""

VSS-524
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-525
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-525, VSS-526) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-526
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-525, VSS-526) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

VSS-527
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Plāna projekts "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030.gadam"

VSS-528
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par plāna projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""

VSS-530
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"

VSS-531
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""

VSS-298
____________________________________

(I.Alliks, J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 11.aprīļa sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 16.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""

VSS-14
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2019.gada 27.maija vēstulē Nr.03-05/1624 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 10.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 15.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

40.§

Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem"

TA-820 ____________________________________

(A.Puriņš, I.Kucina, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt anotāciju atbilstoši izziņā minētajam Tieslietu ministrijas iebildumam un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas, rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-858 ____________________________________

(Ē.Eglītis, I.Eglītis, F.Bibiks, M.Gode, J.Miķelsons, I.Gailīte, Ē.Barbaks, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši saskaņojumam ar akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid";
2.2. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā norādītajam;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija–Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))"

TA-935 ____________________________________

(V.Vītoliņš, A.Leitāne-Šķēle, K.Kinča, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt tās priekšlikumu anotācijas papildināšanai un, ja nepieciešams, to precizēt;
2.2. precizēto anotāciju vai informāciju par izvērtēšanas rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā;
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punkta izpildes sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko ūdeņu nomu"

TA-806 ____________________________________

(E.Balševics, E.Kāpostiņš, I.Gailīte, A.Leitāne-Šķēle, K.Kinča, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 18.punktu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju;
2.2. noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā norādīto, sagatavot noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību";
2.4. saskaņoto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.3.punktā minēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Informatīvie jautājumi

44.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(Ē.Eglītis, I.Gailīte, J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.4 65.§) 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
45.§
Par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektu virzību

 ____________________________________

(N.Laveniece-Straupmane, D.Vilsone, Ē.Eglītis, V.Vītoliņš, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija aicina ministrijas:
2.1. pasteidzināt savā kompetencē esošo nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektu izstrādi un to virzību Ministru kabinetā un Saeimā;
2.2. līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošināt prezentācijas 5.slaidā minēto grozījumu izstrādi un iesniegšanu izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā;
2.3. līdz 2019.gada 27.augustam nodrošināt visu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektu izskatīšanu Ministru kabinetā un līdz 2019.gada 2.septembrim - iesniegšanu Saeimā;
2.4. lai nekavētu Saeimā iesniegto likumprojektu virzību, nesniegt par tiem konceptuāla rakstura priekšlikumus, kas nav saistīti ar administratīvo sodu sistēmu un nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas reformu.
 
46.§
Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā

____________________________________

(D.Lucaua, J.Citskovskis)

1. Atzīmēt, ka vasarā Ministru kabineta sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju norisē tiek plānots šāds pārtraukums:
1.1. pēc Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija sēdes līdz 2019.gada 13.augusta sēdei;
1.2. pēc Valsts sekretāru 2019.gada 18.jūlija sanāksmes līdz 2019.gada 8.augusta sanāksmei.
2. Ja minētā pārtraukuma laikā būs nepieciešams sasaukt Ministru kabineta ārkārtas sēdi, tā tiks organizēta aptaujas kārtībā, par pamatu ņemot Kārtības ruļļa 190.astoņi prim punktā noteikto.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību