Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.47

2019.gada 12.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Plūme

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

E.Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, nodaļas vadītāja R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

I.Pauloviča
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām"

VSS-1222
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Rīgas pilsētas pašvaldības viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-1225
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grāmatvedības likums"

VSS-1220
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

VSS-1221
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""

VSS-1223
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru padomes un Latvijas Studentu apvienības viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1224
____________________________________

(I.Alliks, M.Blašķe, R.Kronbergs, J.Garisons, J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja atkārtoti aicina ministrijas stingri ievērot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. un 14.punktā noteikto kārtību un nodrošināt savlaicīgu paziņojumu par līdzdalības procesu publicēšanu attiecīgās ministrijas tīmekļa vietnē un to iesniegšanu Valsts kancelejā (sūtot uz oficiālo e-pasta adresi: vk@mk.gov.lv) – publicēšanai Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""

VSS-1229
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""

VSS-1230
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

VSS-1231
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada Cēsu pilsētā"

VSS-1232
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-1233
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs tiesībsarga viedokli par likumprojektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi"

VSS-1234
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte, J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 19.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā"

VSS-1235
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-1226
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā""

VSS-1227
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums""

VSS-1228
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

17.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-2359 ____________________________________

(A.Rudzīte, E.Severs, R.Kronbergs, I.Stūre, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektā normu attiecībā uz maksātnespējas administratoriem atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Tieslietu ministriju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai, virzot grozījumus likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt likumu attiecībā uz ārpakalpojumu grāmatveža profesijas reglamentāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā"

TA-2352 ____________________________________

(D.Trofimovs, J.Plūme, L.Medina, D.Mūrmane-Umbraško, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka netika panākta vienošanās par Finanšu ministrijas iebildumiem, Iekšlietu ministrijai iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
19.§
Plāna projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019.-2020.gadam"

TA-2436 ____________________________________

(D.Trofimovs, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto plāna projektu.
Valsts kancelejai plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
20.§
Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"

TA-175 ____________________________________

(D.Trofimovs, M.Jēkabsons, J.Garisons, E.Balševics, S.Zvidriņa, K.Kinča, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem, Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

21.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu


____________________________________

(I.Alliks, I.Gailīte, J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.4 65.§) 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
22.§
Par institūciju darbības stratēģiju izstrādi nākamajam plānošanas periodam

____________________________________

(I.Alliks, D.Mūrmane-Umbraško, D.Vilsone, D.Trofimovs, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja tuvākajā laikā (līdz 2020.gada 1.februārim) veiks izmaiņas Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa instrukcijā Nr.3 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu" (turpmāk - instrukcija).
3. Institūcijas, kuras jau ir izstrādājušas nākamā perioda stratēģiju vai to ir iesākušas, apstiprina stratēģiju atbilstoši esošajam regulējumam un pēc izmaiņu spēkā stāšanās, ievērojot noteikto pārejas periodu, veic izmaiņas izstrādātajā stratēģijā.
4. Pārējās institūcijas sāk stratēģijas izstrādi pēc grozījumu veikšanas instrukcijā atbilstoši jaunajam regulējumam, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:55

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību