Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.4

2020.gada 23.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

V.Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs""

VSS-43
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""

VSS-44
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""

VSS-45
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-46
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-47
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""

VSS-48
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-31
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-32
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.oktobra rīkojumā Nr.580 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās""

VSS-33
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""

VSS-39
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums"

VSS-40
____________________________________

(D.Vilsone, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz vienu nedēļu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.24 "Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai""

VSS-41
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

VSS-49
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-34
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-35
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-36
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

VSS-42
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Iepirkumu uzraudzības biroja, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

VSS-37
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

VSS-38
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

20.§

(2019) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem""

VSS-216
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2020.gada 14.janvāra vēstulē Nr.14-04/129 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 14.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 12.§).
 

Slēgtā daļa

21.§

Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"

TA-2506 ____________________________________

(L.Medina, V.Vītoliņš, J.Garisons, A.Lots, Ē.Cinkus, I.Gailīte, L.Peinberga, R.Kronbergs, E.Balševics, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju atkārtoti izvērtēt izteiktos viedokļus par informācijas dienesta vajadzībām atbilstošāko regulējumu;
2.2. informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

22.§

Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

TA-1573 ____________________________________

(L.Medina, B.Bāne, V.Vītoliņš, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izdiskutēt jautājumu par nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu pasta balsošanas iespēju republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās, un iesniegt atbilstošu informāciju Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. precizēt anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši sniegtajai informācijai par Centrālās vēlēšanu komisijas iespējām segt noteiktas izmaksas saistībā ar vēlēšanu nodrošināšanu;
3.2. pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas precizēt anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
3.3. likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

TA-1869 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, S.Šķiltere, B.Bāne, Ē.Eglītis, M.Riežnieks, I.Gailīte)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši sanāksmē lemtajam;
2.2. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""

TA-1868 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, S.Šķiltere, B.Bāne, Ē.Eglītis, M.Riežnieks, I.Gailīte)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu un anotāciju atbilstoši sanāksmē sniegtajai informācijai;
2.2. noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-1867 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, S.Šķiltere, B.Bāne, Ē.Eglītis, M.Riežnieks, I.Gailīte)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu un anotāciju atbilstoši sanāksmē sniegtajai informācijai;
2.2. noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

TA-2579 ____________________________________

(Ē.Eglītis, D.Mūrmane-Umbraško, L.Lejiņa, E.Balševics, D.Vītols, I.Baltābola, B.Bāne, V.Vītoliņš, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju un, ja nepieciešams, likumprojektu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par personas identifikācijas līdzekļiem;
2.2. atbilstoši Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas lūgumam papildināt anotāciju ar izvērstu informāciju par alkohola tirdzniecības ierobežojumu kontroli;
2.3. iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:35

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību