Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 Sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

19

2020.gada 7.maijā

 Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja
L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

VSS-362
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Plāna projekts "Nacionālais rīcības plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību mērķu īstenošanai Latvijā"

VSS-369
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"

VSS-363
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Kalnrūpnieki", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā"

VSS-364
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

VSS-365
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

VSS-366
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""

VSS-367
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

VSS-368
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņota ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par likumprojektu.
 
9.§
(2019) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-299
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 11.aprīļa sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 17.§).
 
10.§
(2019) Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2019.–2022.gadam""

VSS-299
TA-2473 ____________________________________

(E.Valantis, P.Vilks, L.Medina, A.Pelšs, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""

VSS-299
TA-737 ____________________________________

(D.Trofimovs, A.Ozols, I.Stepanova, Dz.Lagzdiņš, J.Garisons, A.Salmiņš, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Zemkopības ministriju papildināt noteikumu projekta anotāciju ar attiecīgu statistiku un attiecīgu informāciju ar aprēķiniem atbilstoši Satiksmes ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem sanāksmes laikā;
2.2. noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"

VSS-299
TA-759 ____________________________________

(A.Ozols, A.Ozola, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar informāciju par koku saglabāšanu platībās, kas atzītas par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
13.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-299
TA-759 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.4 65.§) 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:30

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību