Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

sanāksme attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.47

2020.gada 26.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Volberts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""

VSS-1011
____________________________________

(R.Kronbergs, Z.Liepiņa, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 9.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

VSS-1012
____________________________________

(R.Kronbergs, Z.Liepiņa, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 9.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

VSS-1013
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

VSS-1014
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""

VSS-1015
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""

VSS-1016
____________________________________

(R.Kronbergs, Z.Liepiņa, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 9.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu elektropārvaldes līnijām "330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina Latvijas teritorijā""

VSS-1017
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Būvniecības valsts kontroles biroja un akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" viedokli par rīkojuma projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

VSS-1018
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""

VSS-1004
____________________________________

(J.Volberts, R.Kronbergs, B.Bāne, J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2020.gada 4.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim"

VSS-1001
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Valsts kases viedokli par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums""

VSS-1002
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"

VSS-1003
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi""

VSS-1019
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

VSS-1020
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1021
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Latvijas autoceļu uzturētājs""

VSS-1022
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par Pasta konvencijas reglamentu"

VSS-1023
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par sliežu ceļa posma Liepāja-Ventspils slēgšanu"

VSS-1024
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu""

VSS-1006
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru.
Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības""

VSS-1005
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

VSS-1007
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""

VSS-1008
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-1009
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

VSS-1010
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu"

VSS-735
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2020.gada 3.septembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 3.§).
 

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

VSS-858
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 12.novembra vēstulē Nr.4-3.1e/20/3908 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2020.gada 8.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.40 10.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""

TA-2200 ____________________________________

(B.Bāne, J.Krastiņa, D.Lucaua, Ģ.Krūmiņš, I.Šņucins, Z.Liepiņa, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija uztur spēkā izteikto iebildumu par nodokļu atvieglojuma kontroles un administrēšanas funkciju nodošanu Lauku atbalsta dienestam.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot pārejas noteikumus pieteikumu iesniegšanai līdz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas izveidei;
3.2. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju, līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, atbilstoši ministriju kompetencei vienoties par nodokļu atvieglojuma kontroles un administrēšanas funkciju sadalījumu starp Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju, un Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt noteikumu projektu vai Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju par vienošanās rezultātiem.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu""


TA-2206 ____________________________________

(D.Trofimovs, L.Medina, I.Gailīte, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"

TA-2233 ____________________________________

(I.Stepanova, I.Olafsone, N.Egle, J.Citskovskis)

1. Atbalsīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumos Nr.761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi""

TA-2158 ____________________________________

(R.Kronbergs, D.Trofimovs, L.Medina, I.Šteina, V.Vītoliņš, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju atkārtoti izvērtēt, vai noteikumu projektā paredzētais regulējums, ka sistēmas lietotājiem ir tiesības bez maksas saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par procesā iesaistīto personu, rada fiskālu ietekmi uz valsts budžetu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Maksātnespējas likumā;
2.3. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

31.§

TAP portāla autentificēšanās iespējas un e-paraksta lietošana

 ____________________________________

(V.Jakovels, V.Sidorenkovs, J.Garisons, L.Medina, S.Rudzīte, D.Trofimovs, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Valsts sekretāriem nedēļas laikā izvērtēt piedāvātās TAP portāla autentificēšanās iespējas, lai nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē varētu pieņemt lēmumu par konkrētu autentificēšanās risinājumu.
 
32.§
Par plānotajām sēdēm 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī

 ____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka 2020.gada pēdējā Ministru kabineta sēde tiks organizēta 15.decembrī un Valsts sekretāru sanāksme - 17.decembrī. Ziemassvētku nedēļā Ministru kabineta sēde un Valsts sekretāru sanāksme netiks organizēta.
2. Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde provizoriski plānota 2021.gada 5.janvārī un Valsts sekretāru sanāksme 2021.gada 7.janvārī.
 
33.§
Par dalību attālinātajās Ministru kabineta sēdēs un Valsts sekretāru sanāksmēs

 ____________________________________

(L.Medina, B.Bāne, A.Pelšs, D.Trofimovs, I.Alliks, L.Peinberga, J.Citskovskis)

Lai turpmāk pieteiktos un piedalītos attālinātajās sēdēs, noteikt šādu kārtību:
1. pieteikumus par papildu uzaicināmajiem (par tām personām, kuras nav norādītas ministrijas pavadvēstulē) dalībai sēdēs ministrijas nosūta centralizēti pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru un savlaicīgi - ne vēlāk kā vienu stundu pirms sēdes (izņemot par tiem jautājumiem, kuri tiek iekļauti darba kārtībā īsi pirms sēdes vai tās laikā);
2. ministriju un to padotības iestāžu pārstāvju individuāla pašu pieteikšanās netiks ņemta vērā;
3. saņemtais uzaicinājums dalībai sēdē izmatojams tikai personīgi un tā pārsūtīšana tālākai izmantošanai citām personām nav pieļaujama;
4. katra uz atsevišķiem jautājumiem aicinātā persona sēdei pieslēdzas personalizēti, norādot savu vārdu, uzvārdu un pārstāvēto institūciju;
5. tos dalībniekus, kuri sēdei būs pieslēgušies no citam dalībniekam nosūtīta uzaicinājuma, Valsts kanceleja bez brīdinājuma no sēdes atslēgs;
6. dalībnieki, kas uzaicināti piedalīties sēdes slēgtajā daļā konkrēta jautājuma izskatīšanā, līdz attiecīgā jautājuma izskatīšanai ir gaidīšanas statusā, un sēdei tiek pieslēgti tikai konkrētajā jautājumā, un pēc tā izskatīšanas viņiem nekavējoties jāatslēdzas no sēdes.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:20

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību