Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

sanāksme attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.49

2020.gada 10.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

J.Volberts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultanteJ.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1064
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1065
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteiktajai institūcijai iesniedzamo informāciju un darbībām ar informāciju par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem""

VSS-1066
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-1067
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja, Valsts drošības dienesta un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta viedokli par likumprojektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1054
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-1056
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

VSS-1057
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Ozolnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1058
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

VSS-1059
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1060
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

VSS-1055
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"

VSS-1061
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"

VSS-1062
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Centra ielā 7–17, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1063
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""

VSS-1068
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana""

VSS-1069
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1070
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Steķu sila ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1071
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-392
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2020.gada 21.maija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.21 5.§).
 
20.§
Noteikumu projekts "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

VSS-917
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 1.decembra vēstulē Nr. 4-3.1e-PAD/20/121 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2020.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 12.§).
 
21.§
(2017) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Ludzas medicīnas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi un Veselības ministrijas līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežoto atbildību "Ludzas medicīnas centrs""

VSS-982
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2017.gada 14.septembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.36 29.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

22.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1704 ____________________________________

(K.Lore, D.Palčevska, Z.Liepiņa, K.Kinča, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par Tieslietu ministrijas iebildumiem, Ekonomikas ministrijai izvērtēt rīkojuma projekta virzīšanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un iesniegt par to attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
23.§
Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

VSS-982
TA-2309 ____________________________________

(Z.Liepiņa, K.Soms, E.Egle, P.Vilks, J.Garisons, E.Baldzēns, T.Grīnfelds, A.Feldmane, I.Kiukucāne, I.Eniņš, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par izteiktajiem iebildumiem, Ekonomikas ministrijai pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-2383 ____________________________________

(B.Bāne, A.Gricenko, R.Kronbergs, D.Palčevska, O.Valkers, J.Garisons, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""

TA-2308 ____________________________________

(R.Kronbergs, K.Kinča, J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu turpināt nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.
 
26.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punkta izpildi

TA-2169 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, J.Volberts, J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu turpināt nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:00

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību