Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr.15

2021.gada 15.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

J.Volberts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""

VSS-326
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā"

VSS-329
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to teritoriju labiekārtošanai"

VSS-336
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

VSS-324
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra rīkojumā Nr.48 "Par būves Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā""

VSS-325
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.550 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību""

VSS-343
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

VSS-344
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm"

VSS-327
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības uz zinātnes ministrija lūgs Latvijas Koledžu asociācijas, Demogrāfisko lietu centra, Latvijas Studentu apvienības, Rektoru padomes, Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-328
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Rektoru padomes, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likumā"

VSS-342
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumos Nr.92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-330
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.288 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu""

VSS-331
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalna Dukšēni", Nītaures pagastā, Amatas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai""

VSS-332
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-333
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu""

VSS-334
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

VSS-335
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku veikto pieteikšanos atzinumu sniegšanai, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""

VSS-345
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-346
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-347
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"

VSS-348
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Finanšu nozares asociācijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""

VSS-337
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "V879–Siliņi" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-338
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

VSS-339
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""

VSS-340
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumi projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumos Nr.96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība""

VSS-341
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"

TA-723 ____________________________________

(D.Trofimovs, V.Vītoliņš, R.Kronbergs, J.Macuka, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem attiecībā uz kārtību, kādā Slimību profilakses un kontroles centrs saņem ziņas no Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Siguldā, pirkšanu"

TA-795 ____________________________________

(D.Trofimovs, R.Kronbergs, D.Palčevska, A.Sirmā, O.Dzirkalis, J.Garisons, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai;
2.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
(2019) Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"

TA-2468 ____________________________________

(D.Vilsone, J.Dambis, R.Kronbergs, S.Šķiltere, V.Narnicka, Z.Bruģe, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu ar informāciju, ka normatīvā akta projektā tiks paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina rādītāji, kas ļautu precīzi identificēt ar nodokli neapliekamo objektu vai tā daļu;
2.2. papildināt noteikumu projektu ar regulējumu, kas paredz pienākumu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei noteiktā termiņā nodrošināt tās rīcībā esošās informācijas un dokumentu par vietējās nozīmes pieminekļiem pieejamību attiecīgajām pašvaldībām elektroniskā formātā;
2.3. papildināt anotāciju ar informāciju par termiņu, līdz kuram tiks nodrošināta Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu ievade atbilstoši sanāksmes laikā panāktam saskaņojumam ar Valsts zemes dienestu;
2.4. organizēt sanāksmi, pieaicinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts zemes dienestu, lai pēc iespējas panāktu vienošanos par atlikušajiem vērā neņemtajiem iebildumiem;
2.5. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

29.§

Par Valsts sekretāru 2021.gada 11.februāra sanāksmes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"" (prot. Nr.6 23.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

SAN-59 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, I.Draudiņa, B.Bāne, I.Bērziņa, S.Šķiltere, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai ministriju sniegtos viedokļus jautājumā par valstij piekrītošās mantas nodošanu pašvaldībām.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija, pildot Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.2 50.§) 2.punktā, Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra protokollēmuma (prot Nr.82 5.§) 3.punktā un Valsts sekretāru 2020.gada 1.oktobra sanāksmes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"" (prot. Nr. 39 27.§ TA-1704, VSS-395, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valsts sekretāru 2020.gada 8.oktobra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.40 1.§, TA-1704, VSS-868) 2.punktā dotos uzdevumus, izstrādā nepieciešamos grozījumus, lai pilnveidotu bezmantinieku mantas un bezīpašnieka lietas institūtus Civillikumā.
3. Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija izstrādā un īsteno politiku valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija, pildot Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.82 5.§) 3.punktā doto uzdevumu, sadarbībā ar ministrijām un Pārresoru koordinācijas centru izvērtē to sniegtos ierosinājumus, tai skaitā, izvērtējot nepieciešamību veikt grozījumus Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.
4. Tieslietu ministrijai par šī protokollēmuma 2.punktā minēto uzdevumu izpildi un Finanšu ministrijai par šī protokollēmuma 3.punktā minēto uzdevumu izpildi informēt Valsts sekretāru 2021.gada 17.jūnija sanāksmi.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"" (prot. Nr.10 31.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

SAN-62 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, I.Draudiņa, B.Bāne, I.Bērziņa, S.Šķiltere, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas vēstulē minēto problēmjautājumu piedāvātos risinājumus.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija virzīs grozījumus Zemes pārvaldības likumā kā priekšlikumu iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajā likumprojektā.
4. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijas vēstulē minētais trešais problēmjautājums tiks risināts šī protokola 29.§ 3.punktā dotā uzdevuma ietvaros.
5. Ņemot vērā šī protokola 29.§ 3.punktā un šī protokollēmuma 4.punktā minēto, Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā organizēt sanāksmi, pieaicinot Latvijas Pašvaldību savienību un citas iesaistītās institūcijas.
6. Tieslietu ministrijai par šī protokollēmuma 3.punktā minēto pasākumu izpildi informēt Valsts sekretāru 2021.gada 17.jūnija sanāksmi.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadali saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2018.gada 11.decembra direktīvas Nr.2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu ieviešanu"


TA-765____________________________________

(E.Valantis, A.Ozola, D.Lucaua, K.Sirmā, E.Šaicāns, A.Pelšs, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2018.gada 11.decembra direktīvas Nr.2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (turpmāk – Direktīva 2018/2001) prasību ieviešanas koordinējošo ministriju noteikt Ekonomikas ministriju, kas nodrošina Direktīvas 2018/2001 ieviešanas uzraudzību.
3. Ievērojot šī protokollēmuma 4. un 5.punktu, noteikt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo ministriju par nacionālo normatīvo aktu projektu izstrādi un citu nepieciešamo valsts izpildes pasākumu īstenošanu Direktīvas 2018/2001 nosacījumu ieviešanā un nacionālo interešu aizstāvībā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3. un 4.2.apakšnodaļā minēto.
4. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā atbildīgo ministriju par Direktīvā 2018/2001 iekļautajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju nosacījumiem un atkritumu un atlikumu izmantošanas nosacījumiem un šīs kompetences ietvaros:
4.1. noteikt kā līdzatbildīgo Latvijas normatīvo aktu izstrādē saskaņā ar informatīvā ziņojuma 4.2.apakšnodaļā noteiktajiem nosacījumiem;
4.2. noteikt kā atbildīgo nacionālo interešu aizstāvībā attiecīgo Eiropas Komisijas īstenošanas aktu vai deleģēto aktu izstrādē, ņemot arī vērā informatīvā ziņojuma 3.nodaļā minēto.
5. Noteikt Zemkopības ministriju kā atbildīgo ministriju par Direktīvā 2018/2001 iekļauto ilgtspējas kritēriju, kas piemērojami lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru (tai skaitā zivsaimniecības un akvakultūras) izcelsmes izejvielām, nosacījumiem un zemes izmantošanas maiņas nosacījumiem un šīs kompetences ietvaros:
5.1. noteikt kā līdzatbildīgo Latvijas normatīvo aktu izstrādē saskaņā ar informatīvā ziņojuma 4.2.apakšnodaļā noteiktajiem nosacījumiem;
5.2. noteikt kā atbildīgo nacionālo interešu aizstāvībā attiecīgo Eiropas Komisijas īstenošanas aktu vai deleģēto aktu izstrādē, ņemot arī vērā informatīvā ziņojuma 3.nodaļā minēto.
6. Noteikt Satiksmes ministriju kā līdzatbildīgo ministriju par nacionālo tiesību aktu (vai normatīvo aktu) projektu izstrādi un citu nepieciešamo valsts izpildes pasākumu īstenošanu Direktīvas 2018/2001 nosacījumu ieviešanā lieljaudas uzlādes punktu un alternatīvās degvielas infrastruktūras jautājumos.
7. Noteikt Ārlietu ministriju kā līdzatbildīgo ministriju par nacionālo tiesību aktu (vai normatīvo aktu) projektu izstrādi un citu nepieciešamo valsts izpildes pasākumu īstenošanu Direktīvas 2018/2001 nosacījumu ieviešanā sadarbības jautājumos ar Eiropas Savienības dalībvalstīm par savstarpējiem kopprojektiem un atbalsta shēmām.
8. Ekonomikas ministrija nodrošina Direktīvas 2018/2001 ilgtspējas kritēriju un siltumnīcefekta gāzu emisiju nosacījumu ieviešanas uzraudzību, izveidojot un vadot starpinstitucionālu darba grupu, kas:
8.1. koordinē un nodrošina nacionālo normatīvo aktu projektu izstrādi un citu nepieciešamo valsts izpildes pasākumu īstenošanu Direktīvas 2018/2001 ieviešanai;
8.2. koordinē Latvijas viedokļa sagatavošanu un pārstāvību Direktīvā 2018/2001 noteikto Komisijas īstenošanas aktu vai deleģēto aktu izstrādē, ko sagatavo atbildīgās ministrijas savas kompetences ietvaros;
8.3. koordinē Latvijas viedokļa pārstāvību Eiropas Komisijas rīkotajās ekspertu sanāksmēs par Direktīvas 2018/2001 ieviešanu, un Latvijas viedokļa pārstāvību nodrošina atbildīgās ministrijas savas kompetences ietvaros.
9. Darba grupā savas kompetences ietvaros piedalās:
9.1. Ekonomikas ministrija;
9.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
9.3. Zemkopības ministrija;
10. Pieņemt zināšanai, ka pastāv būtisks risks Direktīvas 2018/2001 nepārņemšanai noteiktajā termiņā – līdz 2021.gada 30.jūnijam.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 12:15

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību