Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr.20

2021.gada 25.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

J.Volberts

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

I.Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

 

J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Izskatāmie tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"

TA-708 ____________________________________

(E.Valantis, J.Macuka, E.Šaicāns, J.Garisons, S.Mjakuškina, S.Šķiltere, E.Balševics, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, svītrojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju, ka pakalpojuma sniedzējs neapstrādās tā lietotāja personas datus, kurš ir atteicies saņemt pakalpojumu ar atvieglojumiem;
2.3. noteikumu projektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā""

TA-953 ____________________________________

(B.Bāne, S.Ozola, S.Šķiltere, G.Arāja, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Finanšu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"

TA-960 ____________________________________

(L.Lejiņa, R.Osvalde, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. atbilstoši sanāksmes laikā panāktajam saskaņojumam ar Pārresoru koordinācijas centru attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu šādā redakcijā:
"1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu kā pagaidu kārtību izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
2. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju, uzsākt darbu, lai līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādātu vienotu bērnu, vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem, agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās, ietverot arī speciālo vajadzību novērtēšanas instrumentu izglītojamiem pirms obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanas.
3. Pieņemt zināšanai, ka bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrādei un pakalpojumu izstrādei plānots finansējums, piesaistot finanšu līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda ietvaros pieejamā finansējuma.
4. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrādei nepieciešamo finansējumu gadījumā, ja Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmā netiks iekļauts un Eiropas Komisijā netiks atbalstīts Pārresoru koordinācijas centra pasākums "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai".";
2.2. noteikumu projektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi""

TA-521 ____________________________________

(D.Merirands, I.Gailīte, L.Priedīte-Kancēviča, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
(2019) Noteikumu projekts "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritēriju un to klasifikācijas, un novērtēšanas noteikumi"

TA-2110 ____________________________________

(I.Draudiņa, L.Medina, I.Gailīte, I.Oša, J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija joprojām uztur spēkā iepriekš izteiktos iebildumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju divu nedēļu laikā atkārtoti organizēt diskusiju, lai pēc iespējas vienotos par Tieslietu ministrijas iebildumiem.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju par šī protokollēmuma 1.punktā minētās sanāksmes rezultātiem un, ja nepieciešams precizēto noteikumu projektu.
 
6.§
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa uzlabošanas iespējas

____________________________________

(P.Vilks, I.Gailīte, B.Bāne, V.Sidorenkovs, L.Medina, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Pārresoru koordinācijas centram izvērtēt:
2.1.Valsts kancelejas priekšlikumu no Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" svītrot nodaļu par rīcības plāna izstrādi un iekļaut to Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi";
2.2. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par politikas plānošanas dokumentu aktualizēšanas kārtības maiņu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:30

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību