Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

Sanāksme attālinātā veidā 

Rīgā

Nr.26

2021.gada 8.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

J.Volberts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

J.Muižniece

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

I.Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve

A.Aļošina

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

VSS-637
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums""

VSS-654
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas ĢIS biedrības, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par digitālā augstuma modeļa pamatdatu sagatavošanas un atjaunošanas optimālo ciklu un tā finansiālo ietekmi"

VSS-655
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Valsts zemes dienesta, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", Lauku atbalsta dienesta, biedrības "Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija" un biedrības "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija" viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu resursiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, lai nodrošinātu dalību Latvijas Republikas – Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas darbos"

VSS-656
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024.gadam"

VSS-638
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"

VSS-639
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

VSS-640
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-640, VSS-641, VSS-642, VSS-643) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

VSS-641
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-640, VSS-641, VSS-642, VSS-643) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""

VSS-642
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-640, VSS-641, VSS-642, VSS-643) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""

VSS-643
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-640, VSS-641, VSS-642, VSS-643) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-628
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

VSS-629
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums ""Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam"

VSS-630
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-631
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-632
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kuģošanas līdzekļa vajāšanas, apturēšanas, pārbaudes un aizturēšanas kārtība un nosacījumi"

VSS-645
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-635
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"

VSS-636
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Arhitektūras likums"

VSS-627
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""

VSS-633
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""

VSS-634
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

VSS-647
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.623 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-648
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""

VSS-644
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

VSS-646
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei"

VSS-649
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-650
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"

VSS-651
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā" 8.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi""

VSS-652
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""

VSS-653
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministrija. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

31.§

Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"

TA-1392 ____________________________________

(I.Stepanova, I.Olafsone, J.Linkeviča, I.Peipiņa, J.Lauks, N.Egle, J.Miķelsons, M.Spička, R.Kronbergs, A.Lazarevs, J.Lūsvere, J.Garisons, E.Gūte, J.Citskovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu un tā anotāciju atbilstoši sanāksmes laikā panāktajiem saskaņojumiem un precizēto likumprojektu saskaņot ar visām iesaistītajām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām;
2.2. organizēt starpinstitūciju sanāksmi, lai atkārtoti izdiskutētu atlikušos iebildumus un pēc iespējas panāktu kopīgu vienošanos;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200 – 20 "Vispārīgas prasības būvēm""

TA-1491 ____________________________________

(I.Beināre, R.Osis, A.Salmiņš, A.Lazarevs, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Veselības ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izdiskutēt nesaskaņotos jautājumus attiecībā uz vides pieejamības prasībām un vienoties par nepieciešamajiem precizējumiem noteikumu projektā;
2.2. precizēt noteikumu projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētās diskusijas rezultātiem un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēde vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 "Būvju ugunsdrošība"" (TA-1496), noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""" (TA-1498), noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""" (TA-1503) un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 – 15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""" (TA-1504).
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"

TA-1442 ____________________________________

(A.Kaļāne, D.Lucaua, M.Trons, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka nav ņemti vērā Zemkopības ministrijas, Zemnieku saeimas un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes iebildumi, kas paredz paplašināt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanas tvērumu un pagarināt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto dienu skaitu (65 kalendāra dienas), kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumam var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""

TA-1468 ____________________________________

(I.Stepanova, Z.Liepiņa, A.Apsītis, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projektu ar grozījumu noteikumu 18.6.apakšpunktā, paredzot, ka karoga auduma gaismas necaurlaidības koeficients ir ne mazāks par 60%, un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Ārlietu ministrijai organizēt diskusiju ar uzņēmēju, Ekonomikas ministrijas, Konkurences padomes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts heraldikas komisijas un citu iesaistīto pušu ekspertiem, lai izvērtētu Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi" noteiktās prasības audumam, no kura tiek izgatavots Latvijas valsts karogs, un ja nepieciešams, sagatavot noteikumos attiecīgus grozījumus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:05

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību