Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

EFQM izcilības modelis

Pilnais modeļa nosaukums ir Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modelis (European Foundation for Quality Management Excellence model) (www.efqm.org). Izcilības modeļi ir tādi kvalitātes vadības modeļi, kas aptver visas organizācijas darbības un vērtē tās vienotā sistēmā. (Arī CAF modelis ir uzskatāms par izcilības modeli.)

Tas izstrādāts 1992.gadā kā Eiropas Kvalitātes balvas novērtēšanas kritēriju ietvars. Modelis balstās uz deviņiem kritērijiem, kas sadalīti divās grupās – "Priekšnosacījumi" un "Rezultāti". "Priekšnosacījumu'' grupas kritēriji aplūko organizācijas darbu, bet "Rezultātu" grupas kritēriji – organizācijas sniegumu. "Priekšnosacījumi'' rada "Rezultātus", savukārt "Rezultāti" ir atgriezeniskā saite "Priekšnosacījumu" uzlabošanai.

Lietojums

Arī šis modelis balstās uz pašnovērtējumu. Tas sniedz šādus ieguvumus:

  • piedāvā strukturētu, faktos pamatotu pieeju, lai identificētu iestādes darbības stirpās puses, analizētu aspektus, kas jāpilnveido, kā arī mērītu procesu rezultātus;
  • palīdz izglītot darbiniekus par pamata konceptiem un pārvaldības pilnveidi, kā arī par to, kāda ir viņu loma tajā;
  • integrē dažādas iniciatīvas ikdienas darbībās;
  • veicina salīdzināšanu ar citām organizācijām, kurām ir līdzīga vai citāda pieredze, izmantojot Eiropā plaši izplatītus un atzītus kritērijus, kā arī rada iespēju pārņemt labās prakses piemērus.