Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Labās prakses piemēri

Ārvalstīs

1998.gadā par valsts pārvaldes politiku atbildīgie Eiropas ministri pieņēma lēmumu organizēt Eiropas kvalitātes konferences valsts pārvaldes iestādēm. Konferenču mērķis ir sekmēt pieredzes un zināšanu apmaiņu starp valsts pārvaldes institūcijām. Līdz šim notikušas septiņas Eiropas kvalitātes konferences. Ceturtās konferences mājas lapā var iepazīties ar referātiem, diskusiju materiāliem un labās prakses piemēriem kvalitātes vadības jomā visā Eiropā. Konferenču mājas lapās iespējams iepazīties ar labās prakses piemēriem.

7.Eiropas kvalitātes konference

6.Eiropas kvalitātes konference

5.Eiropas kvalitātes konference

4.Eiropas kvalitātes konference

1.–3. Eiropas kvalitātes konferences labās prakses piemēru apkopojums

Latvijā

Valsts pārvaldē ir vairākas iestādes, kas ir paraugs citām, vienkāršojot savu darbu un darot to saprotamāku, operatīvāku un tuvāku sabiedrībai, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra (kontaktpersona: Solveiga Rozīte, solveiga.rozite@nva.gov.lv) un Valsts kase (kontaktpersona: Imandra Galandere - Zīle, imandra.galandere-zile@kase.gov.lv).