Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”

print Nosūtīt
print Drukāt

 

Notiks konference par valsts pārvaldes interneta komunikācijas attīstību

2011.gada 29.aprīlī Valsts kanceleja sadarbībā ar Satiksmes, Ekonomikas, Finanšu, Ārlietu, Tieslietu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru organizēja konferenci „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”, kurā tika aktualizēti jautājumi par valsts pārvaldes mājalsapu optimizēšanas iespējām un sociālo mediju lietošanas vadlīniju izstrādi. Mājaslapu optimizācijas un vadlīniju mērķis ir uzlabot mājaslapu kvalitāti un funkcionalitāti, lai to lietotājiem nodrošinātu draudzīgu, ērtu un uz divvirzienu komunikāciju vērstu valsts pārvaldes informācijas resursu pieejamību. Optimizējot mājaslapas paredzēts panākt arī līdzekļu, kas nepieciešams šo interneta resursu uzturēšanai un attīstīšanai, ekonomiju.

Par pieredzi optimizēt valsts pārvaldes mājaslapas konferencē uzstājās eksperti no Norvēģijas, kur ministriju informācija un aktualitātes tiek publicētas vienā mājaslapā, un Nīderlandes, kur valsts pārvaldes mājaslapas ir līdzīgi strukturētas, tādejādi to lietotājiem atvieglojot informācijas iegūšanu par dažādām valsts struktūrām. Par citu valstu labo praksi un ieguvumiem optimizējot valsts pārvaldes mājaslapas, stāstīja ziņu aģentūras LETA IT nodaļas vadītājs Edgars Koroņevskis.

Par pieredzi un ieguvumiem izstrādājot un ieviešot sociālo mediju lietošanas vadlīnijas organizācijas darbā stāstīja „Lattelecom” Komunikācijas projektu vadītājs Jānis Palkavnieks, savukārt par sociālo mediju lietošanas normatīvā regulējuma nepieciešamību valsts pārvaldē stāstīja „Hauska&Partner” konsultante Liena Muraškina.

Konferences otrajā daļā notika dalībnieku diskusijas divās grupās – vienā tika apspriesti ieteicamākie risinājumi mājaslapu optimizācijai, to vadīs Edgars Koroņevskis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs Gatis Ozols. Otrā grupā, kuru vadīja Liena Muraškina un Providus pētniece Iveta Kažoka, konferences dalībnieki diskutēja par nepieciešamo sociālo mediju lietošanas regulējumu valsts pārvaldē.
 
Konferencē izskanējušās idejas tiks izmantotas Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu īstenošanā - sadarbībā ar VARAM izstrādāt un iesniegt Ministru kabineta koncepciju par valsts pārvaldes mājaslapu optimizēšanas iespējām, kā arī izanalizēt un novērst šķēršļus valsts pārvaldes darbinieku piekļuvei sociālajiem medijiem, nodrošinot tiešas un nepastarpinātas komunikācijas iespējas valsts pārvaldes un iedzīvotāju starpā un izstrādāt vadlīnijas internetā pieejamo un attīstīto sociālo platformu izmantošanai valsts pārvaldes iestāžu darbā, veicinot plašāku sociālo platformu izmantošanu valsts pārvaldes komunikācijā ar sabiedrību.

Konferences īstenošana līdzfinansēta no projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002). Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ar konferences programmu iespējams iepazīties šeit.

Pašlaik Latvijas valsts pārvaldē ir 129 centrālo un padotības iestāžu mājaslapas. Gada laikā to uzturēšanai nepieciešami vairāk kā Ls 70 000, savukārt aprēķini liecina, ka to pilnveidei un attīstīšanai tuvāko gadu laikā nepieciešami vairāk kā 1,5 miljoni latu.

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu