Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padome

Lai izstrādātu vienotu cilvēkresursu attīstības politiku valsts pārvaldē un koordinētu tās ieviešanu, kopš 2012.gada marta notiek regulāras Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes sanāksmes. Padomē darbojas eksperti no nozaru ministrijām un tās vadību nodrošina Valsts kanceleja. Ministru prezidenta rīkojums par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes izveidošanu pieejams šeit.

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomē tiek apkoptas valsts pārvaldē aktuālās problēmas un piedāvāti risinājumi, tādējādi veidojot iestāžu vienotu nostāju un labās prakses pārņemšanu ne tikai no ministrijām, bet arī to pārstāvētajām padotības iestādēm.

Pirmais būtiskais uzdevums padomei ir līdz 2012.gada 1.maijam identificēt aktuālās problēmas cilvēkresursu vadībā un izstrādāt attīstības plānošanas dokumenta projektu par valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstību, risinot jautājumus par civildienesta sistēmu, valsts pārvaldē nodarbināto kompetences paaugstināšanu, to darba samaksas un motivācijas sistēmas pilnveidošanu.

Padome savā darbībā ievēros atklātības principu un nodrošinās nozares ekspertu iesaistīšanu. Aicinām būt atsaucīgiem un iesaistīties valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā, savus priekšlikumus sūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.medvecka@mk.gov.lv. Jūsu priekšlikumus apkoposim un piedāvāsim izskatīt padomē. Kontaktpersonas Valsts kancelejā:

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts

Eva Upīte 

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

67082978

eva.upite@mk.gov.lv

Baiba Medvecka

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante

67082907

baiba.medvecka@mk.gov.lv