Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt


 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.1

2007.gada 19.janvārī

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Anita Rimša

No Ārlietu ministrijas

-

Irina Mangule

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Sandris Rāgs

No Ekonomikas ministrijas

-

Džineta Innusa

No Finanšu ministrijas

-

Edīte Strazdiņa

 

-

Ināra Jaunzeme

 

-

Lelde Osīte

No Iekšlietu ministrijas

-

Mārtiņš Rāzna

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Nadežda Dubina

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Violeta Zeppa-Priedīte

No Labklājības ministrijas

-

Zane Uzuliņa

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Kristīne Jaunzeme

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

No Veselības ministrijas

-

Anita Jurševica

No Vides ministrijas

-

Uģis Lapiņš

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

-

Daina Vaivare

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

 1.§


Par steidzamo dokumentu aprites problemātiku Ministru kabinetā

(I.Mangule, E.Strazdiņa, L.Priedīte-Kancēviča, Dž.Innusa, V.Zeppa-Priedīte, I.Jaunzeme, I.Gaidele, Z.Uzuliņa, K.Jaunzeme, A.Jurševica, D.Vaivare, I.Gailīte, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces tiesību aktu lietās sniegto informāciju par steidzamo dokumentu aprites problemātiku Ministru kabinetā, it īpaši, ja steidzamība nav objektīvi pamatota, kā arī par steidzamiem būtu nekorekti uzskatīt tādus tiesību aktu projektus, kuru izstrādes termiņš ir nokavēts – tādējādi nav iespējams izvērtēt dokumentus ne juridiski, ne redakcionāli.

2. Atbalstīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumu paredzēt Ministru kabineta Kartības rullī attiecībā uz steidzamu dokumentu iesniegšanu Ministru kabinetā, ka atbildīgais ministrs, sniedz atbildes uz sekojošie jautājumiem:

1.

Steidzamības pamatojums

(1–3 teikumos paskaidrojums par jautājuma steidzamības būtību)

2.

Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts laikus

(1–3 teikumos paskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis iespējams jautājumu sagatavot laikus)

3.

Sekas, ja jautājums netiks steidzami izskatīts

(1–3 teikumos paskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks steidzami risināts)

4.

Galējais termiņš, līdz kuram jautājumam jābūt (bija jābūt) pieņemtam (izskatītam)

(termiņa norāde)

5.

Struktūrvienība un amatpersonas, kuras bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma sagatavošanu laikus

(norāde par struktūrvienību un konkrētām amatpersonām)

 

3. Atbalstīt ieteikumu ministriju Juridisko dienestu vadītājiem organizēt tikšanās ar ministru biroju vadītājiem un citām amatpersonām, kas iesaistītas dokumentu savlaicīgas sagatavošanas un virzības nodrošināšanā un informēt tās par apstākļiem, kas kavē produktīvu un savlaicīgu darba veikšanu, kā arī informēt minētās amatpersonas par Valsts sekretāru 2007.gada 11.janvāra sanāksmē lemto (protokols Nr.2 40.§).

4. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu papildināt Ministru kabineta kārtības rulli ar uzdevumu tiesību aktu projektu par amatpersonas iecelšanu amatā saskaņot ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Apsvērt iespēju šādus tiesību aktu projektus turpmāk nesaskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. 

5. Valsts kancelejai izzināt Ministru prezidenta viedokli par iespēju organizēt Koalīcijas padomes sēdes savlaicīgi – vismaz nedēļu pirms Ministru kabineta sēdes, lai nodrošinātu savlaicīgu dokumentu izskatīšanu, pirms to iekļaušanas kārtējās Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās Elita Ektermane


Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts
Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Labklājības ministrija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Veselības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu